Knižní novinky

Mgr. Surá Alexandra Ph.D., NLK

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka: Výzkumy – kurikulum – gramotnosti

MAZÁČOVÁ, Pavlína. Rozvoj kompetencí učícího knihovníka: výzkumy – kurikulum – gramotnosti. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2023. ISBN 978-80-7050-783-4.

V publikaci, která se zaměřuje na vzdělávání v knihovnách a na jejich spolupráci se školami je ukázáno, jak tyto instituce mohou vzájemně spolupracovat. Autorka se zabývá otázkou kompetencí knihovníka v oblasti vzdělávání a specifiky edukace v knihovně. Dále se soustřeďuje na didaktické přístupy a prezentuje širokou škálu edukačních nástrojů a vzdělávacích programů, které lze úspěšně aplikovat v knihovnickém prostředí. Mezi další témata, kterým věnuje pozornost, patří kupříkladu předčtenářská a čtenářská gramotnost či propojení formálního a neformálního vzdělávání.

The Public Library

McMENEMY, David. The Public Library: Second Edition. 2. American Library Association, 2024. ISBN 9781783306053.

Druhé, plně aktualizované vydání uvedené publikace se zaměřuje na výzvy, kterým čelí veřejné knihovny dneška, včetně ekonomického a sociálního dopadu pandemie covidu-19. Autor se zabývá otázkami, které se týkají postavení veřejných knihoven ve společnosti a způsoby, jak mohou tyto knihovny úspěšně obstát v období úspor a změn.

Navrhuje strategie a inovativní přístupy, díky kterým se veřejné knihovny budou moci adaptovat na současné podmínky a posílit svou roli v oblasti poskytování informací, vzdělávání a kulturního rozvoje lidstva.

Health Literacy and Libraries

 VARDELL, Emily a CHARBONNEAU, Deborah H. Health literacy and libraries. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group, 2024. ISBN 1-5381-8080-4.

Jak mohou knihovny přispět ke zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva? Tato kniha nabízí osvědčené metody, konkrétní návody a nejběžnější hodnotící nástroje pro měření zdravotní gramotnosti. Tyto zdroje mohou knihovníci využít k tomu, aby lépe reagovali na potřeby uživatelů a rozpoznali úroveň jejich zdravotní gramotnosti. Zvláštní pozornost je věnována duševnímu zdraví, očkování, mobilním aplikacím či problematice dezinformací, které se týkají zdraví.

AI-Assisted Library Reconstruction

SENTHILKUMAR, K.R., 2024. AI-Assisted Library Reconstruction. IGI Global. ISBN 9798369327838.

Autor uvedené příručky prezentuje, jak v éře poznamenané rychlým technologickým pokrokem efektivně integrovat umělou inteligenci do knihovnického prostředí s ohledem na specifické potřeby a cíle jednotlivých knihoven. Publikace je určena knihovníkům, kteří se zajímají o využití umělé inteligence ke zlepšení svých služeb a kteří se chtějí přizpůsobit novým trendům, a tak reagovat na dynamické změny v informačním prostředí.

Informační gramotnost

Černý, Michal. Informační gramotnost. Vydání 1. Praha: Grada, 2023. 317 stran. ISBN 978-80-271-5195-0.

 Vedle historie formování konceptu informační gramotnosti se autor publikace zabývá filozofií informace. Analyzuje problematiku informační chudoby a její sociální dopady, přičemž navrhuje konkrétní strategie a opatření k jejímu řešení. Představuje způsoby, jak se naučit efektivně pracovat s moderními technologiemi, abychom uspěli v rychle se měnícím digitálním prostředí. Dále se věnuje fenoménu umělé inteligence a novým možnostem, které tento průlomový vývoj přináší do oblasti informační gramotnosti.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2024, roč. 29, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2024-29-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.