Archiv autora: KM

2021, 26 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Bacilínek napříč stoletím – Š. Krýsl

Služba pro dodávání dokumentů ZÍSKEJ – K. Soukalová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – druhá polovina 19. století – A. Surá

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v Národní lékařské knihovně – I. Svobodová

Aktuality

Herbert-Lewin-Preis životopisu Bertholda Epsteina – Š. Krýsl

Knižní novinky – A. Surá

25. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině – E. Valdmanová

Informační detox aneb Informační hygiena trochu jinak a populárně – R. Papík

Zprávy

Konference Knihovny současnosti 2021 – K. Bohutínská, V. Löblová a R. Kodetová

Medsoft 2021 – 33. seminář biomedicínské informatiky – E. Lesenková

Konference – semináře – akce

15.- 16. 2. 2022 – konference  Kniha ve 21. století 2020  – Slezská univerzita v Opavě

1.- 3. 6. 2022 – EAHIL Rotterdam, Nizozemí


Datum vydání: 22. 12. 2021

2021, 26 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Vznik Státního zdravotního ústavu: pár střípků z historie – J. Vitoušová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – první polovina 19. století – A. Surá

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2020 – E. Valdmanová a K. Bohutínská

Aktuality

Lenka Maixnerová – tři desetiletí v NLK – E. Valdmanová a M. Záviška

Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera – R. Papík

Indexace tématiky onemocnění COVID-19  v NLK v letech 2020 a 2021 – R. Kodetová

Kurzy vyhledání odborných medicínských informací – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Podpora vyhledávání informací pro středoškolské studenty – K. Hájková

Zprávy

13th QQML International Conference,  2nd Virtual Conference – E. Lesenková

Konference – semináře – akce

7.- 9. září 2021 Knihovny současnosti Pedagogická fakulta UP Olomouc

6. – 7. října 2021 seminář MEDSOFT 2021 – Lékařský dům, Praha

1.– 3. listopadu 2021 – Bibliotheca Academica 2021 – Technická univerzita Liberec

1.- 2. prosince 2021 – 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 – Národní archiv v Praze


Datum vydání: 12. 7. 2021

2020, 25 (3-4)

2020, 25 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Knihovny a koronavirus – I. Svobodová

Kdo jsou uživatelé portálu Medvik? – K. Mašková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Doba pobělohorská – A. Surá

Možnosti a statistiky využití odborných zdravotnických e-knih – L. Maixnerová a E. Valdmanová

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2019 – E. Valdmanová

Zdroje věnované Covidu-19 v portálu Medvik a jejich věcné zpracování – L. Maixnerová

Aktuality

Cena J. E. Purkyně 2020 pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. – E. Valdmanová

Vzděláním proti demenci – K. Hájková

Navždy nás opustila představitelka informační vědy a knihovnictví profesorka Barbara Burns Moran – R. Papík

Květinový květen – E. Valdmanová

Nové formy vzdělávání v době pandemie – K. Hájková

Home, Sweet Home… Office? Aneb krátké zamyšlení nad fenoménem práce z domova v kontextu doby – O. Burský

Knižní novinky – A. Surá

Zprávy

Mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví virtuálně – E. Lesenková

MEDSOFT 2020 – L. Maixnerová

Konference – semináře – akce


Datum vydání: 2. 7. 2020

2019, 24 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

„Knihu nenahradí nic…“ říká profesorka Helena Haškovcová – E. Lesenková

Informační chování rodičů při hledání informací o zdraví a nemoci – K. Zoufalá

Exponáty z poválečného Československa: předměty měsíce Zdravotnického muzea NLK II – Š. Krýsl

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Renesance – A. Surá

Rešerše v NLK v letech 2015 – 2018 – A. Kolín

Aktuality

10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP – E. Lesenková

Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020 – A. Smutná a A. Šímová

25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové – L. Ptáčková

Autoři se vztahem k lékařské informatice napsali encyklopedii k smíchu – R. Papík

BiblioMedica 1996-2019: změna dostupnosti BMČ – NLK

Konference Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Propojení medicíny, umění a cestování ve fotografiích – K. Hájková

Vánoční retrovýstavka hraček v Lékařské knihovně FN u sv. Anny v Brně – J. Löscherová

Zprávy

Seminář „Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?“ – M. Kulíková

Seminář „Rešeršní práce v lékařských knihovnách“ – A. Kolín

Seminář „Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings“ – R. Kodetová

Konference Knihovny současnosti 2019 – K. Mašková

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Konference – semináře – akce v roce 2020

  • MEDSOFT – 17. – 18. 3. 2020, 32. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • NASIV – 10. – 11. 3. 2020, XI. Národní seminář informačního vzdělávání, KISK, Brno
  • EAHIL– 22. – 26. června 2020, Łódź, Polsko

Datum vydání:   19. 12. 2019

2018, 23 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Zpracování a zpřístupnění Sbírky výtvarného umění v NLK – L. Maixnerová, V. Löblová a M. Záviška

Program Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (v roce 2018) – E. Lesenková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – A. Surá

Získat knihu nebo jiný dokument z jakékoli české knihovny je díky ZÍSKEJ jednoduché, rychlé, efektivní – A. Filínová

Studentův sen Eugena Normanda: předměty měsíce ze sbírek Zdravotnického muzea NLK – Š. Krýsl

Středisko vědeckých informací v Nemocnici Pardubice – D. Tlapáková

IFLA Global Vision

Aktuality

Nové kolekce e-knih ve zdrojích NLK – A. Kolín

Novinky v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2019 – A. Smutná, L. Maixnerová

Jednoznačné identifikátory v českých jmenných autoritách – M. Záviška

Palpace v knihovně – K. Hájková

Knižní novinky

Zprávy

Konference EAHIL 2018 – R. Kodetová a L. Maixnerová

Knihovny současnosti 2018 – K. Mašková, V. Löblová, R. Kodetová a L. Štěpánková

11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích – L. Friedlaenderová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Seminář účastníků Souborného katalogu 2018 – L. Ptáčková

KlasifiKon 2018 – D. Bareš

Knihovnická konference Lib Con 2018

Konference – semináře – akce v roce 2019

  • MEDSOFT – 19. – 20. 3. 2019, 31. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • EAHIL – 17. – 20. 6. 2019, EAHIL Workshop, Basilej, Švýcarsko
  • Celoživotní vzdělávání knihovníků – jaro 2019

Datum vydání:   20. 12. 2018

2018, 23 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

CzechElib – L. Maixnerová

MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech – O. Burský

Možnosti online tutoriálů ve zdravotnických knihovnách – K. Mašková

Oční klinika LF UK a VFN oslavuje – Š. Krýsl

Zásady „rozumné“ životosprávy ve světle lékařské populárně naučné literatury v období 1. republiky – A. Surá

Aktuality

Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ – K. Hájková

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci – V. Kopečná

Knihovna trochu jinak – K. Hájková

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017 – E. Valdmanová

Zprávy

Výzkumné metody v knihovnictví – konference o kvalitativních a kvantitativních metodách – E. Lesenková

Výroční Medsoft 2018 – A. Voláková Elhotová, D. Bareš

INFORUM 2018 – A. Kolín

Konference – semináře – akce v roce 2018


Datum vydání:   12. 7. 2018

2017, 22 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Jan Evangelista Purkyně: co najdeme ve sbírkách Národní lékařské knihovny – Š. Krýsl

J. E. Purkyně a medaile v numismatické sbírce Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny – M. Lindová

Zahraniční zdroje dostupné na portálu Knihovny.cz – I. Zadražilová

Chcete mít k dispozici aktuální informace o nejnovějších lékařských výzkumech? Vyzkoušejte Ovid Insights – J. Machonská

Volně dostupné informační zdroje v oblasti zdravotnictví – I. Svobodová

MeSH 2018 – zásadní změny a novinky. Výběr zajímavých a inspirativních deskriptorů z pohledu indexace v NLK – R. Kodetová a A. Smutná

Aktuality

Digitální knihovna NLK – aktuální stav – l. Maixnerová

Krátká ilustrace úskalí při překladu tezauru MeSH – A. Šímová a A. Smutná

Setkání supervizorů jmenných autorit – M. Záviška

Muzeum normální a srovnávací anatomie – R. Kodetová

Digitální demence? Ano nebo ne? – R. Kodetová a Šafářová

Jak se učit a naučit cizí jazyky – G. Vinklátová

Zprávy

5. Evropská konference o informační gramotnosti (ECIL) – E. Lesenková

Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017L. Friedlaenderová

Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017 – L. Ptáčková

Knihovny současnosti 2017 – M. Záviška

KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference – J. Šrajerová a R. Kodetová

83. Světový knihovnický a informační kongres IFLA  – L. Maixnerová

Knihovnická konference Lib Con 2017 – J. Chlanová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Konference – semináře – akce v roce 2018

  • MEDSOFT – 20. – 21. 3. 2018, 30. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • INFORUM – 29. – 30. 5. 2018, 24. ročník konference, Vysoká škola ekonomická, Praha
  • EAHIL – 9. – 13. 7. 2018, 13. ročník konference, Cardiff, Wales
  • Celoživotní vzdělávání knihovníků – jaro 2018

Datum vydání:   21. 12. 2017

2017, 22 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Sedmdesát let Bibliographia medica Čechoslovaca – L. Maixnerová

Proces jmenného zpracování článků BMČ – M. Záviška

Věcný popis pro BMČ se zaměřením na indexaci podle MeSH – R. Kodetová

Akvizice v Národní lékařské knihovně – L. Štěpánková, Š. Fremutová

Člověk v náhradách – Š. Krýsl

Eugene Garfield 16. 9. 1925 – 26.2. 2017 – J. Hercová

Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR za rok 2016 – E. Lesenková, E. Valdmanová

Informační chování zdravotních sester – M. Málková

Aktuality

První křik, první pláč – M. Lindová

Oddělení vědeckých informací – knihovna IPVZ (OVI) – K. Hájková

Profesor Edvard Cmunt – 50 let od jeho smrti – Z. Bosáková

Český den proti rakovině – 21. ročník celonárodní veřejné sbírky

Vzdělávání seniorů ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 – I. Zadražilová

Zprávy

Biblioterapie – R. Kodetová, K. Šafářová

INFORUM 2017 – A. Kolín

Zpráva o semináři MEDSOFT 2017 – J. Chlanová

Konference – semináře – akce v roce 2017

Datum vydání:   30. 06. 2017