2017, 22 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Sedmdesát let Bibliographia medica Čechoslovaca – L. Maixnerová

Proces jmenného zpracování článků BMČ – M. Záviška

Věcný popis pro BMČ se zaměřením na indexaci podle MeSH – R. Kodetová

Akvizice v Národní lékařské knihovně – L. Štěpánková, Š. Fremutová

Člověk v náhradách – Š. Krýsl

Eugene Garfield 16. 9. 1925 – 26.2. 2017 – J. Hercová

Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR za rok 2016 – E. Lesenková, E. Valdmanová

Informační chování zdravotních sester – M. Málková

Aktuality

První křik, první pláč – M. Lindová

Oddělení vědeckých informací – knihovna IPVZ (OVI) – K. Hájková

Profesor Edvard Cmunt – 50 let od jeho smrti – Z. Bosáková

Český den proti rakovině – 21. ročník celonárodní veřejné sbírky

Vzdělávání seniorů ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 – I. Zadražilová

Zprávy

Biblioterapie – R. Kodetová, K. Šafářová

INFORUM 2017 – A. Kolín

Zpráva o semináři MEDSOFT 2017 – J. Chlanová

Konference – semináře – akce v roce 2017

Datum vydání:   30. 06. 2017