Knižní novinky

Mgr. Alexandra Surá, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

School Libraries Supporting Literacy and Wellbeing

Školní knihovny plní důležitou úlohu při vzdělávání žáků a studentů. Knihovníci se v nich, kromě poskytování knihovnicko-informačních služeb, podílejí také na volnočasových aktivitách mládeže a prostory knihoven jsou místem relaxace a setkávání. Autoři publikace, která je určena především zaměstnancům školních knihoven, představují osvědčené postupy, kterými je možné se inspirovat při sestavování programů zaměřených na podporou gramotnosti a duševní pohodu uživatelů.

MERGA, Margaret K. School Libraries Supporting Literacy and Wellbeing [online]. Facet, 2022 [cit. 2022-06-23]. ISBN 9781783305865.

The Peaceful Library: Practicing Positive Behavior in a Library

Přítomnost batolat a malých dětí v knihovně může být radostnou událostí, nebo také noční můrou čtenářů a knihovníků. Ilustrovaná brožura, která je určena zvláště rodičům, kteří mají děti ve věku od jednoho roku do pěti let, je návodem, jak bez obav zvládnout se svými ratolestmi návštěvu knihovny. Díky této knížce, o které je dobré vědět i mezi knihovníky, je možné přispět k vytvoření příjemné atmosféry v prostředí knihoven.

ALWINE, Annie. The Peaceful Library: Practicing Positive Behavior in a Library. Behavior Books, 2022. ISBN 978-0985538668.

The Post-Pandemic Library Handbook

Jaký měl COVID – 19 dopad na chod knihoven? Která hygienická opatření byla zavedena v knihovnách po jejich znovuotevření? Co obnáší doba postcovidová? Odpovědi na tyto a další otázky, které se týkají provozu všech typů a velikosti knihoven po tom, co lidstvo zasáhla světové pandemie, je možné nalézt v uvedené příručce.

TODARO, Julie. The Post-Pandemic Library Handbook. Rowman & Littlefield Publishers, 2022. ISBN 978-1538153758.

Bookbinding, and the Care of Books: A Handbook for Amateurs, Bookbinders & Librarians

V příručce, která je určena knihařům, knihovníkům a laikům, jsou představeny osvědčené technologické postupy, které lze využít při restaurování starých tisků, renovaci knižních vazeb či opravě knih. V této bohatě ilustrované publikaci se nacházejí rovněž podrobné návody, podle kterých je možné svázat knihu. Není opomenuta ani stať pojednávající o správné péči o knihy. Jedná se zatím o nejnovější reprint originálu, který se díky své aktuálnosti již v minulosti dočkal opakovaných vydání.

COCKERELL, Douglas. Bookbinding, and the Care of Books: A Handbook for Amateurs, Bookbinders & Librarians. DigiCat, 2022.

Digital Humanities and Libraries and Archives in Religious Studies: An Introduction

Jakým způsobem jsou využívány digitální technologie v knihovnách a archivech, díky kterým je umožněno odborné i laické veřejnosti bádání v teologických disciplínách a religionistice? V uvedené publikaci jsou jednotlivými autory  představeny témata, kterými jsou kupříkladu digitalizace historických pramenů, stylometrická analýza textů z 18. století, jejichž autoři jsou puritánští kazatelé nebo vizualizace Rosenzweigova archivu.

ANDERSON, Clifford B. Digital Humanities and Libraries and Archives in Religious Studies: An Introduction. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2022. ISBN 9783110534375.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/2022-27-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.