Category Archives: 2016, Volume 21

2016, 21 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Podpora zdravotní gramotnosti a knihovny – E. Lesenková

Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz – I. Zadražilová

Marketing v lékařské knihovně – M. Černý

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny má nové prostory – J. Löscherová

Aktuality

Člověk v náhradách: květen – prosinec 2017 – Š. Krýsl

Novinky v portálu Medvik – K. Mašková

Poděkování kolegyni PhDr. Elišce Štaudové – E. Lesenková

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Zprávy

Konference ECIL – I. Zadražilová

Postřehy z IKI Scholaris – J. Truksová, V. Löblová, P. Kratochvílová

Konference o šedé literatuře a repozitářích – L. Ptáčková, L. Friedlaenderová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 – J. Pícha, O. Pleskot, O. Šafařík

1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví v Ústí nad Labem – A. Štiborová

Seminář účastníků souborného katalogu 2016 – L. Ptáčková, M. Záviška

Týden s Českou literární bibliografií – R. Kodetová, M. Záviška

Konference – semináře – akce

  • MEDSOFT – 21. – 22. 3. 2017, 29. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • INFORUM – 30. – 31. 5. 2017, 23. ročník konference, Vysoká škola ekonomická, Praha
  • NASIV – 13. – 14. 6. 2017, VII. Národní seminář informačního vzdělávání, KISK, Brno
  • EAHIL – 12. – 16. 6. 2017, 12. ročník konference, Dublin, Irsko
  • Celoživotní vzdělávání knihovníkůjaro 2017

Datum vydání:   17. 01. 2017

2016, 21 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Setkání s docentem PhDr. Rudolfem Vlasákem – H. Bouzková, E. Lesenková

O změnách a novinkách v MeSH 2016 z pohledu indexační praxe NLK – R. Kodetová, A. Smutná

Sdílení medicínských informací aneb vědecké sociální sítě – A. Motejlková

Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2015 – E. Valdmanová

Využívanost discovery systému Summon v Národní lékařské knihovně – naše dvouleté zkušenosti s provozem služby – A. Kolín

Překlad tezauru MeSH 2015 v NLK – R. Kodetová, A. Smutná

Aktuality

Jubilejní 20. ročník sbírky Český den proti rakovině

Nově v databázi Proquest Central

Jednání Konzultační skupiny Reglek

Zprávy

INFORUM 2016 – L. Ptáčková

MEDSOFT 2016 – K. Mašková

„…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“ – EAHIL 2016 – E. Lesenková

NASIV 2016 – VI. ročník Národního semináře informačního vzdělávání – I. Zadražilová

ELAG 2016 : Exit – F. Kříž

Konference – semináře – akce


Datum vydání:   4.8.2016