Category Archives: 2019, Volume 24

2019, 24 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

„Knihu nenahradí nic…“ říká profesorka Helena Haškovcová – E. Lesenková

Informační chování rodičů při hledání informací o zdraví a nemoci – K. Zoufalá

Exponáty z poválečného Československa: předměty měsíce Zdravotnického muzea NLK II – Š. Krýsl

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Renesance – A. Surá

Rešerše v NLK v letech 2015 – 2018 – A. Kolín

Aktuality

10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP – E. Lesenková

Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020 – A. Smutná a A. Šímová

25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové – L. Ptáčková

Autoři se vztahem k lékařské informatice napsali encyklopedii k smíchu – R. Papík

BiblioMedica 1996-2019: změna dostupnosti BMČ – NLK

Konference Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Propojení medicíny, umění a cestování ve fotografiích – K. Hájková

Vánoční retrovýstavka hraček v Lékařské knihovně FN u sv. Anny v Brně – J. Löscherová

Zprávy

Seminář “Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?” – M. Kulíková

Seminář “Rešeršní práce v lékařských knihovnách” – A. Kolín

Seminář “Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings” – R. Kodetová

Konference Knihovny současnosti 2019 – K. Mašková

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Konference – semináře – akce v roce 2020

  • MEDSOFT – 17. – 18. 3. 2020, 32. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • NASIV – 10. – 11. 3. 2020, XI. Národní seminář informačního vzdělávání, KISK, Brno
  • EAHIL– 22. – 26. června 2020, Łódź, Polsko

Datum vydání:   19. 12. 2019

2019, 24 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Predátorské časopisy – A. Kolín

150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně – Š. Svačina, O. Brázda a P. Kovář

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Středověk – A. Surá

Moc informací aneb Důvěřuj, ale prověřuj! – O. Burský

Čeká nás lépe dostupná zdravotní péče? – K. Mašková

Borůvkovo sanatorium v Praze – M. Ehlová

Až na kost! – Š. Krýsl

Aktuality

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2018 – E. Valdmanová

Nekrolog – RNDr. Josef Cirýn – Š. Svačina

Český den proti rakovině – 23. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Jak na záchranu zdraví či života nejen v knihovně – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Výstava retro hrníčků v Lékařské knihovně – J. Löscherová

18. ročník Pražského letního semináře (Prague Summer Seminar 2019) aneb Studenti a knihovníci ze Spojených států v České republice – R. Papík

Ocenění – red

Zprávy

EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn – L. Maixnerová

Má mozek ještě šanci? – R. Papík

QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání – E. Lesenková

Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny – R. Kodetová

10. valná hromada SKIP – M. Záviška

Konference – semináře – akce v roce 2019


Datum vydání:   27.  6. 2019