Archiv štítku: obsahy

2022, 27 (3-4)

Obsah

Editorial – PhDr. Helena Bouzková Ph.D.

Články

E – learningový kurz Zdravotní gramotnost 2022: Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví – PhDr. Eva Lesenková Ph.D.

Cholerové kapky – Mgr. Šimon Krýsl

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost: První republika – Mgr. Alexandra Surá Ph.D.

Rešerše statistika – Mgr. Adam Kolín

Kurzy zaměřené na vyhledávání medicinských informací – Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA

Aktuality

Knižní novinky – Mgr. Alexandra Surá Ph.D.

IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum – Alena Štiborová

Recenze knihy – Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Příspěvek – Filip Kříž

Zprávy

Knihovny současnosti – PhDr. Radana Kodetová a spol.

Setkání vedoucích kateder pedagogických pracovišť konané v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) – Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA

Ohlédnutí za konferencí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – Ema Součková, Přemysl Víška, Ondřej Pleskot

Konference – semináře – akce

Akce, které budou ½ 2023