Archiv štítku: obsahy

2023, 28 (3-4)

Obsah

Editorial — Helena Bouzková

Články

Historie Lékařského domu: příběh sídla československých lékařů – návrat k vizi lékařského domu po první světové válce — Iveta Svobodová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – poválečné období a centralizace zdravotnictví — Alexandra Surá

Würtzova sbírka a její zpřístupnění v rámci projektu Images of Disability — Veronika Löblová

Novinky v rešeršních službách — Adam Kolín

Knihovny v sakrálních stavbách — Kateřina Hájková

Interaktivní knihy – přívětivé studium — Eva Lesenková

Aktuality

Knižní novinky — Alexandra Surá

Nové prostory lékařské knihovny v Plzni — Dana Zdeňková

Příspěvek —  Filip Kříž

Výstavy Od neštovic po COVIDMorové rány — Šimon Krýsl

Poděkování kolegyni Janě Grmelové, dlouholeté knihovnici Národní lékařské knihovny — Eva Lesenková

Novinky v MeSH 2024 — Smutná Alena

Zprávy 

Mezinárodní konference s názvem Muzeum a změna — Šimon Krýsl

Knihovny současnosti 2023 — Radmila Kodetová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 — šel tam někdo?

Konference – semináře – akce

2023, 28 (1-2)

Obsah

Editorial — Helena Bouzková

Články

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Protektorát Čechy a Morava — Alexandra Surá

Slavnostní konference k 70. výročí IPVZ — Kateřina Hájková

Historie Lékařského domu: příběh sídla československých lékařů – vznik a vývoj myšlenky Lékařského domu — Iveta Svobodová

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2022 — Vladimíra Procházková

Aktuality

Kramio – přístup nejen do Digitální knihovny NLK — Filip Kříž

Vybrané novinky v tezauru MeSH pro rok 2023 — Alena Smutná

Knižní novinky — Alexandra Surá

Sbírka Český den proti rakovině — Vladimíra Procházková

Poděkování kolegyni Ludmile Stuchlé, vedoucí knihovny FN Ostrava — Eva Lesenková

Zprávy

Konference QQML 2023 — Eva Lesenková

Svět knihy Praha 2023 — Ondřej Šafařík, Štěpánka Fremutová

Konference – semináře – akce

12.09. 2023 – 14.09. 2023Knihovny současnosti 2023 Univerzita Palackého v Olomouc

24.10. 2023Prezentační dovednosti, Krajská knihovna v Pardubicích

25.10. 2023Jak školit mediální výchovu, Vědecká knihovna v Olomouci

09.11. 2023 – 09.11.2023E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady, Moravská zemská knihovna v Brně

29.11. 2023 – 30. 11.2023Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023, Národní archiv Praha

2022, 27 (3-4)

Obsah

Editorial – Helena Bouzková

Články

E – learningový kurz Zdravotní gramotnost 2022 : Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví – Eva Lesenková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost: První republika – Alexandra Surá

Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2019 – 2021 – Adam Kolín

Aktuality

RetriO : rešeršní výstupy snadno a rychle – Filip Kříž

Webcasty k vyhledávání odborných informací ve zdravotnictví – Richard Papík, Kateřina Hájková

IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum – Alena Štiborová

IPVZ vystavuje grafická díla tvořená pomocí umělé inteligence – Kateřina Hájková

Knižní novinky – Alexandra Surá

Zprávy

Konference Knihovny současnosti 2022 – Radana Kodetová, Veronika Löblová, Michaela Opatrná, Ludmila Štěpánková

Lekce informační gramotnosti zaměřená i do problematiky vědeckých lékařských informací – Richard Papík

Ohlédnutí za konferencí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – Ema Součková, Přemysl Víška, Ondřej Pleskot

10. celorepublikové kolokvium AMG na aktuální téma českého muzejnictví – Muzea po pandemii – Šimon Krýsl

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – Veronika Löblová

Konference – semináře – akce

25. 4. 2023 – 26. 4. 2023 IX. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven pořadatel SKIP – Sekce veřejných knihoven

16. 5. 2023 – 17. 5. 2023 – Elektronické služby knihoven VII. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

30. 5. – 3. 6. 2023 – 15. QQML konference Heráklion, Kréta, Řecko

12. 6. – 16. 6. 2023 – EAHIL workshop Trondheim, Norsko