Archiv rubriky: 2018, Ročník 23

2018, 23 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Zpracování a zpřístupnění Sbírky výtvarného umění v NLK – L. Maixnerová, V. Löblová a M. Záviška

Program Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (v roce 2018) – E. Lesenková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – A. Surá

Získat knihu nebo jiný dokument z jakékoli české knihovny je díky ZÍSKEJ jednoduché, rychlé, efektivní – A. Filínová

Studentův sen Eugena Normanda: předměty měsíce ze sbírek Zdravotnického muzea NLK – Š. Krýsl

Středisko vědeckých informací v Nemocnici Pardubice – D. Tlapáková

IFLA Global Vision

Aktuality

Nové kolekce e-knih ve zdrojích NLK – A. Kolín

Novinky v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2019 – A. Smutná, L. Maixnerová

Jednoznačné identifikátory v českých jmenných autoritách – M. Záviška

Palpace v knihovně – K. Hájková

Knižní novinky

Zprávy

Konference EAHIL 2018 – R. Kodetová a L. Maixnerová

Knihovny současnosti 2018 – K. Mašková, V. Löblová, R. Kodetová a L. Štěpánková

11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích – L. Friedlaenderová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Seminář účastníků Souborného katalogu 2018 – L. Ptáčková

KlasifiKon 2018 – D. Bareš

Knihovnická konference Lib Con 2018

Konference – semináře – akce v roce 2019

  • MEDSOFT – 19. – 20. 3. 2019, 31. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • EAHIL – 17. – 20. 6. 2019, EAHIL Workshop, Basilej, Švýcarsko
  • Celoživotní vzdělávání knihovníků – jaro 2019

Datum vydání:   20. 12. 2018

2018, 23 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

CzechElib – L. Maixnerová

MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech – O. Burský

Možnosti online tutoriálů ve zdravotnických knihovnách – K. Mašková

Oční klinika LF UK a VFN oslavuje – Š. Krýsl

Zásady „rozumné“ životosprávy ve světle lékařské populárně naučné literatury v období 1. republiky – A. Surá

Aktuality

Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ – K. Hájková

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci – V. Kopečná

Knihovna trochu jinak – K. Hájková

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017 – E. Valdmanová

Zprávy

Výzkumné metody v knihovnictví – konference o kvalitativních a kvantitativních metodách – E. Lesenková

Výroční Medsoft 2018 – A. Voláková Elhotová, D. Bareš

INFORUM 2018 – A. Kolín

Konference – semináře – akce v roce 2018


Datum vydání:   12. 7. 2018