Knihy a kostely

Mgr. Kateřina Hájková, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ 

Knihovny jsou tradičním místem nejen pro získávání informací, studium, osobní rozvoj, ale také klidným místem, kde se lidé setkávají a diskutují. Na celkovou atmosféru má vliv i samotné umístění knihovny do konkrétní budovy. Některé sídlí ve starých budovách, jiné jsou umístěny v moderních objektech. Existují ovšem i místa, kde by člověk knihovnu primárně nehledal, protože účel těchto staveb byl původně úplně jiný. Typicky jde například o starý hrad, sýpku, historickou stodolu nebo kostel. Taková místa pak mají kromě svého společensky vzdělávacího účelu navíc i nezpochybnitelný genius loci.

Jedním ze zajímavých příkladů netradičního umístění je knihovna De Petrus. Ta se nachází v bývalém katolickém kostele v nizozemském městě Vught, pár kilometrů od města ‚s- Hertogenbosch, které je hlavním městem provincie Severní Brabantsko.

Kostel sv. Petra (v nizozemštině de Petrus), který navrhl architekt Carl Weber, byl postaven v roce 1884. Až do roku 2005 sloužil svému původnímu účelu a probíhaly v něm bohoslužby, pak byl ale vzhledem k vysokým nákladům na údržbu opuštěn. Pro kostel se hledalo další využití. Jednou z variant byl plán na výstavbu bytů, který však nebyl pro jeho finanční náročnost uskutečněn. V roce 2010 se dokonce uvažovalo o demolici kostela.

De Petrus (kostel sv. Petra), Vught / foto Kateřina Hájková

Naštěstí díky iniciativě místních obyvatel a nadaci DePetrus Meeting Center Foundation se podařilo demolici zabránit a byl prosazen záměr umístit do kostela knihovnu, která by sloužila i jako muzeum a komunitní centrum.

V dubnu 2018 byla dokončena rekonstrukce, kterou navrhla architektonická kancelář Molenaar & Bol & vanDillen Architects a financovala ji nizozemská vláda ve spolupráci s provincií Severní Brabantsko. Vznikl otevřený, veřejně přístupný multifunkční prostor o celkové rozloze 3 000 m2. Atmosféru impozantního interiéru dotváří světlo, pronikající přes barevné vitráže původních chrámových oken. Centrum zahrnuje knihovnu, městské muzeum a místo pro komunitní setkávání. V prostoru se také nachází studovna, zasedací místnost, kavárna a obchody, nabízející regionální a charitativní produkty.

Interiér multifunkčního centra De Petrus / foto Kateřina Hájková

Návštěvníci si v krásném prostředí novorománského kostela mohou číst či půjčovat knihy, přečíst časopisy nebo noviny, prohlédnout si stálou expozici muzea nebo navštívit některou z probíhajících výstav, zúčastnit se přednášky, využít počítače s wifi připojením k internetu, koupit dárek, odpočinout si u kávy a dezertu nebo si zahrát s přáteli kulečník. Praktické je umístění knih v policích na kolejnicovém systému, který umožňuje přesun polic a uvolnění centrálního prostoru pro velké akce, které se v kostele konají několikrát do roka. Dnes je původní kostel národní památkou a centrum De Petrus získalo rovněž ocenění za nejkrásnější nizozemskou knihovnu.

1. patro multifunkčního centra De Petrus / foto Kateřina Hájková

Kolejnicový systém pro police s knihami / foto Kateřina Hájková

Podrobnější informace o knihovně najdete na https://www.depetrus.nl/, a o muzeu na https://www.vughtsmuseum.nl/.

Druhým příkladem, rovněž z Nizozemí, je využití středověkého kostela pro knihkupectví. Kostel Broerenkerk se nachází v severovýchodním městě Zwolle, které je hlavním městem provincie Overijssel. Byl součástí dominikánského kláštera založeného v roce 1465, po zrušení kláštera koncem 16. století probíhaly až do roku 1982 v kostele protestantské bohoslužby. Následná rekonstrukce trvala pět let a byly při ní pod omítkou objeveny krásné nástropní malby. Po rekonstrukci plnil kostel funkci výstavního prostoru, ve kterém se konaly různé kulturní a společenské akce. V roce 2013 zde realizovalo nakladatelství Waanders, jehož historie sahá až do roku 1832, koncept zážitkového knihkupectví.

Kostel Broerenkerk, Zwolle / foto Kateřina Hájková

Varhany v knihkupectví / foto Kateřina Hájková

Relaxační zóna v horním patře kostela Broerenkerk / foto Kateřina Hájková

Knihkupectví je otevřené každý den v týdnu a přístupné nejen všem zájemcům o literaturu, ale i o sakrální architekturu. Prostředí je pro návštěvníky velice přívětivé. Kromě krásných pohledů na vnitřní prostor kostela a varhany nabízí rozsáhlou nabídku knih, časopisů i dárků, příjemné posezení v klidných zákoutích i možnost zúčastnit se přednášek, výstav a varhanních koncertů. V prostoru kostela je rovněž restaurace Brasserie in the Broeren a obchod s dárkovými předměty.

Přízemí, knihkupectví / foto Kateřina Hájková

Pro více informací o knihkupectví je možné navštívit odkaz https://www.vanderveldeindebroeren.nl/.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Knihy a kostely. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 3-4 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2023-28-3-4/knihy-a-kostely/. ISSN 1804-2031.