2024, 29 (1-2)

Obsah

Editorial — Helena Bouzková

Články

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost: 60. létaSurá Alexandra

Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2022-2023 v porovnání s pandemickými roky — Kolín Adam

Historie Lékařského domu: příběh sídla československých lékařů – plánování stavbySvobodová Iveta

Vyšel sborník k 70. výročí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Hájková Kateřina

Aktuality

Knižní novinky — Surá Alexandra

Podpora digitálních kompetencí veřejnosti ze strany knihovenLesenková Eva

1934 – 2024: Jubilejní výstava Zdravotnického muzea NLKKrýsl Šimon

Zprávy

Svět knihy 2024: letos hlavně ve znamení Franze KafkyFremutová Štěpánka

Medsoft 2023 – 35. ročník tradičního vzdělávacího semináře Lesenková Eva

16. mezinárodní konference Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví (QQML2024) – Chania, Kréta, Řecko — Lesenková Eva

Rozloučení s kolegou

Konference – semináře – akce

10. 9. – 12. 9. 2024Knihovny současnosti, Univerzita Palackého v Olomouci

17. 9. 2024Jak hackeři kradou a prolamují hesla, Městská knihovna v Praze

24. 9. 2024AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost , Městská knihovna Jihlava

8. 10. 2024Získej – pojďte mezi nás, Národní technická knihovna, Praha

5. 11. 2024Sociální sítě knihovny, Krajská knihovna v Pardubicích

27. – 28. 11. 2024Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2024, Národní archiv, Praha