Medsoft 2023 – 35. ročník tradičního vzdělávacího semináře

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Jednodenní konference Medsoft 2023 se konala v Praze 15. prosince 2023, pod záštitou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČLS JEP). Zaměřila se na témata týkající se informačních technologií ve zdravotnictví a biomedicínského inženýrství:

  • Umělá inteligence (AI) ve zdravotnictví
  • Big Data v medicíně
  • Role e-Health v českém zdravotnictví, procesy standardizace
  • Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví
  • Využití internetu ve zdravotnictví
  • Zdravotnické informační systémy
  • Výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky
  • Využití modelování a simulace v medicíně
  • Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem

Několik příspěvků konference bylo věnováno využití umělé inteligence (AI) v medicíně. Prezentovány byly různé příklady, jakým způsobem lze AI využít ke zlepšení péče o pacienty, od automatizace úkolů po podporu diagnostiky.

Prezentována byla kupříkladu zajímavá akce CEE Hackathon 2023, která se konala v pražském IKEMu. Účastníci Hackathonu měli za úkol vyvinout prototyp, který by pomocí AI konvertoval digitální nestrukturované lékařské záznamy do strukturované formy. Tým navrhl prototyp, který umožňuje kategorické hodnocení zpráv a dotazování v přirozeném jazyce.

K tématu Role e-health ve zdravotnictví byl účastníkům virtuálně zprostředkován zajímavý příspěvek Adama Vojtěcha, který seznamoval se situací Digitalizace zdravotnictví ve Finsku. Základním pilířem je národní informační systém KANTA spravovaný státním úřadem pro sociální zabezpečení KELA. Finsko v digitalizaci patří k nejvyspělejším zemím Evropy.

Oblast Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví byla zastoupena příspěvkem Filipa Kříže a Ondřeje Horsáka: Nové aplikace v Národní lékařské knihovně, který se věnoval přehledu externích softwarových nástrojů, služeb a aplikací užívaných v NLK.

Příspěvek Richarda Papíka a Kateřiny Hájkové Role a didaktika webcastů ve vzdělávání témat vědeckých lékařských informací v IPVZ byl seznámením s pedagogickou činností ve sféře informačního vzdělávání.

Konference Medsoft 2023 byla úspěšnou platformou pro sdílení poznatků a zkušeností v sektoru informačních technologií ve zdravotnictví. Prezentované příklady ukázaly, jak lze AI a další technologie využít ke zlepšení kvality péče o pacienty a zefektivnění fungování zdravotnických systémů, jak využít virtuální realitu v tréninku zdravotníků nebo možnosti využití Big data pro určování vývojových trendů.

Zdroje:

Sborník k semináři je dostupný v elektronické podobě na adrese https://medsoft.creativeconnections.cz/


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Medsoft 2023 – 35. ročník tradičního vzdělávacího semináře. Lékařská knihovna [online]. 2024, roč. 29, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2024-29-1-2/medsoft-2023-35-rocnik-tradicniho-vzdelavaciho-seminare/. ISSN 1804-2031.