Podpora digitálních kompetencí veřejnosti ze strany knihoven

PhDr. Lesenková Eva Ph.D., NLK

Na stránkách Národní knihovny čtěte informaci o možném zapojení sítě veřejných knihoven do posílení digitální gramotnosti obyvatelstva. Volně dostupný kurz na on-line vzdělávací platformě Digitální Česko, který můžete absolvovat, se nazývá: Knihovníci jako mediátoři v šíření základních digitálních dovedností. Kurz je navržen tak, aby knihovníkům poskytl nástroje a metodiky potřebné k efektivnímu předávání digitálních znalostí, čímž se knihovny stanou ještě cennějším zdrojem pro své uživatele v době, kdy digitální gramotnost nabývá stále většího významu. Více na stránce Národní knihovny.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Podpora digitálních kompetencí veřejnosti ze strany knihoven. Lékařská knihovna [online]. 2024, roč. 29, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2024-29-1-2/podpora-digitalnich-kompetenci-verejnosti-ze-strany-knihoven/. ISSN 1804-2031.