Vyšel sborník k 70. výročí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Mgr. Kateřina Hájková, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ 

V roce 2023 oslavil Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále Institut) 70 let od svého založení. Při této příležitosti vydal publikaci 70 let IPVZ 1953-2023. Sborník přehledně přibližuje nejenom historii a vývoj této organizace, ale především představuje aktuální činnosti téměř stovky pedagogických pracovišť – kateder, subkateder a výukových pracovišť Institutu. Nezapomíná ani na všechna ostatní nepedagogická pracoviště, která jsou pro fungování této vzdělávací instituce neméně důležitá.

Sborník 70 let IPVZ / Foto: Jiří Biskup

V úvodním slovu publikace ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Irena Maříková, MBA mimo jiné zmínila budoucí cíle: „Tématem pro budoucnost Institutu je jednoznačně digitalizace všech systémů a optimalizace veškerých procesů. Naším cílem je vzájemná kompatibilita jednotlivých databází, administrativních procesů specializačních vzdělávání a v neposlední řadě i postupná modernizace dalších nabízených služeb“.

Velkou podporou byla úvodní slova ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, který uvedl, že: „Institut byl a stále je pilířem vzdělávání lékařů v ČR“. Dále zmínil, že by si přál, aby Institut byl hlavním a klíčovým koordinátorem postgraduálního vzdělávání ve všech jeho fázích.

Sborník popisuje i konferenci k 70. výročí založení Institutu, která se konala 19. června 2023 v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF. Na slavnostní konferenci vystoupili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Univerzity Karlovy, Asociace děkanů lékařských fakult, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory, Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, a také vedoucí vybraných pedagogických pracovišť Institutu.

V publikaci je zařazena rovněž vzpomínková část osobností z řad současných i bývalých pracovníků Institutu, kteří odpovídali na otázky, například v čem je podle jejich názoru Institut unikátní, jaká je nejhezčí věc, kterou v něm zažili, proč pro ně bylo zajímavé zde pracovat, na co nikdy nezapomenou nebo co by vzkázali zdravotníkům, kteří se v Institutu vzdělávají.

Představený sborník přináší souhrnné informace o komplexní činnosti Institutu, určené všem čtenářům, a to nejenom z řad odborných pracovníků. Tištěná verze sborníku je k dispozici v knihovně Institutu v Oddělení vědeckých informací (Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4). Sborník je rovněž dostupný online na odkaze: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/10885-sbornik-ipvz-2023.pdf.

Sborník 70 let IPVZ / Foto: Kateřina Hájková


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Vyšel sborník k 70. výročí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Lékařská knihovna [online]. 2024, roč. 29, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2024-29-1-2/vysel-sbornik-k-70-vyroci-institutu-postgradualniho-vzdelavani-ve-zdravotnictvi/. ISSN 1804-2031.