ELAG 2016 : Exit

Filip Kříž, NLK

Již 40. konference European Libraries Automation Group se konala v Černém diamantu – Královské knihovně v dánské Kodani 6-9.6.2016 , tentokrát s poněkud mnohoznačným podtitulem Exit. Program konference s odkazy na prezentace a nově i audio záznamy naleznete zde.

V souvislosti s vývojem technologií dochází nevyhnutelně k opouštění stávajících systémů a aplikací, ke změně “historických” či “tradičních” procesů a pracovních postupů, i novým pohledům na knihovnu jako systém.

Královská knihovna

Královská knihovna. Foto: F. Kříž

Exit Control, Enter Creative ChaosMerete Sanderhoff (Statens Museum for Kunst – National Gallery of Denmark)

Úvodní keynote přednáška celé konference představila aktivity dánského Státního muzea umění/Národní galerie v oblasti kreativního zpřístupňování jejich sbírek. Nové technologie a nástroje umožňují spolupráci se zainteresovanou veřejností na vytváření originálních děl a prezentací na základě volného a otevřeného přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví v GLAM institucích (http://openglam.org)

elag2016-2

The library as platform: exiting the old library system and transitioning to a new – Ken Chad, Sebastian Hammer, Jakub Skoczen

Stávající knihovní systémy i nové platformy knihovních služeb (LSP) jsou stále monolitické systémy s nedostatečnou flexibilitou a možnostmi interoperability s okolními systémy. Přednášející představili další nově vyvíjenou otevřenou platformu (Folio), založenou na kombinování různých modulů a systémů pomocí mikroslužeb s cílem vybudovat interoperabilní knihovní „ekosystém“ produktů, služeb a rozšíření, který by více odpovídal mnohdy velmi rozdílným konkrétním potřebám knihoven.

StabiEXIT: Approaching Microservices and User-Centered Agile Development in LibrariesDavid Zellhöfer (Berlin State Library)

Knihovny čelí výzvě migrace zastaralých systémů a databází, které vznikly často bez dostatečně kvalifikované podpory IT odborníků jako komplexní monolitické aplikace, v delší perspektivě těžko udržitelné a udržovatelné systémy, které nelze již dále rozšiřovat podle měnících se potřeb. Státní knihovna v Berlíně v pilotních projektech zkoumá migraci svých systémů na lépe udržitelnou architekturu mikroslužeb s využitím agilních vývojových metod a uživatelsky orientovaného designu.

Pity the Poor User: the role of CONTEXT in the catalogKaren Coyle

V souvislosti s nevyhnutelným přechodem od tradičních tištěných katalogů k online katalogům a rešeršním systémům přichází uživatel o kontext – přílišný důraz je kladen na bibliografický záznam, hledání dle klíčových slov je hledání slov bez kontextu. Fasety a další metody vizualizace výsledků tento problém částečně řeší. Je však možné učinit výsledek tisíců bibliografických záznamů skutečně užitečným pro uživatele? Možná pomohou technologie Linked Open Data, je však nezbytné vytvořit nový model katalogu.

Small data, big impact – Hands on approach to data management in co-operation with the research group and library as the linked data hubJoonas Kesäniemi (University of Helsinki)

Pracovník univerzitní knihovny v Helsinkách vyvíjí ve spolupráci se skupinou jazykovědců systém (LCD) pro správu jejich výstupů a datasetů na bázi LOD open source systému Callimachus (http://callimachusproject.org)

Leaving black boxes behind: benefits and challenges of running inhouse developed eresource management and discovery systemsAnnika Domin, Björn Muschall, Leander Seige, Evelyn Weiser (Leipzig University Library)

Univerzitní knihovna v Lipsku představila několik souvisejících vývojových projektů, které umožňují provozovat vlastní systémy pro správu elektronických licencovaných zdrojů amsl (využívá OntoWiki) a agregovaný discovery index finc na bázi VuFind.

LibreCat: Transforming an Institutional RepositoryPetra Kohorst, Vitali Peil (Bielefeld University Library)

Knihovna v Bielefeldu vyvíjí kompletní repozitář vědeckých publikací a datasetů (PUB https://pub.uni-bielefeld.de/). Open source systém je k dispozici zde https://github.com/LibreCat/LibreCat a využívá Librecat::Catmandu knihovny pro veškeré ETL datové operace a procesy.

Meet the first-moversHenrik Bang (Systematic A/S, Dánsko)

Přednáška představila projekt migrace dánských městských knihoven na celonárodní systém – cloud-based centralizovaný systém CICERO.

Innovation and InertiaFredrik Klingwall, Niklas Lindström, Markus Sköld (National Library of Sweden)

Vývojáři ze Švédské národní knihovny prezentovali své zkušenosti s probíhajícím procesem přechodu souborného katalogu Libris od formátu Marc21 na RDF a Linked Data technologie. Technologie není problém, BIBFRAME 2 se jeví jako použitelný rámec, je však třeba začít pracovat s RDF a ontologiemi/slovníky, a to nejen jako vývojáři ale i metadatoví odborníci/knihovníci. Nezbytný je pečlivý přístup, zachycení souvislostí skrze kontext a postup po menších krocích.

Královská knihovna

Královská knihovna. Foto: F. Kříž

Citace

KŘÍŽ, Filip. ELAG 2016: Exit.  Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 30.11.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2016-21-1-2/elag-2016-exit/. ISSN 1804-2031.