NASIV 2016 – VI. ročník Národního semináře informačního vzdělávání

Iva Zadražilová, NLK

Na začátku letošního června proběhl už šestý ročník konference Národní seminář informačního vzdělávání, kterou pořádal Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Tato akce již má svou tradici a i v letošním roce na ni zavítalo přibližně 150 účastníků. Oproti minulým rokům se letos pořadatelé rozhodli uspořádat konferenci v nových prostorách FF MU v Brně, čímž trochu ztratila na neformálnosti, ale zase získala z hlediska profesionality. Díky tomu, že konference byla hrazena z Visegradských fondů, byli mezi účastníky hosté z Maďarska, Polska a Slovenska.

nasiv2016-foto1

Program byl sestaven v rámci paralelních sekcí a během čtyř dnů proběhlo 15 workshopů a 32 přednášek. Osobně jsem se na akci podílela jako spoluorganizátor a také jako přednášející. Svůj příspěvek „Informační vzdělávání seniorů v knihovnách“ jsem přednesla v sekci Celoživotní učení bez bariér a poukázala jsem v něm na stěžejní roli knihoven při vzdělávání této cílové skupiny a na možnost vzdělávat tuto skupinu prostřednictvím Národní lékařské knihovny, zejména v oblasti e-health.

Sekce byly rozděleny tematicky, a to následovně:

  • Obhajování informační gramotnosti
  • Didaktiky – Metodiky
  • Koncepce vzdělávání
  • Mediální gramotnost
  • Technologie
  • Výzkumy (CZ)
  • Research (EN)

Zajímavé byly praktické workshopy, zejména týkající se evaluace knihovních služeb, tvorby dotazníků a kreativního myšlení.

nasiv2016-foto2

Zúčastnila jsem se také mezinárodní sekce. Zde jsme u kulatého stolu řešili nutnost obhájit roli koncepce informační gramotnosti tak, aby se stala základní dovedností jedince fungujícího ve 21. století.

FOTO: NASIV

Citace

ZADRAŽILOVÁ, Iva. NASIV 2016 – VI. ročník národního semináře informačního vzdělávání. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2016-21-1-2/nasiv-2016-vi-rocnik-narodniho-seminare-informacniho-vzdelavani/. ISSN 1804-2031.