Editorial

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

předkládáme Vám zimní dvojčíslo e-časopisu Lékařská knihovna.

Dočtete se v něm, jak knihovna může podporovat a zvyšovat informačně-zdravotní gramotnost občanů a o aktivitě NLK – přípravě souboru spolehlivých informačních zdrojů o zdraví a nemocech s názvem MedLike. Dozvíte se i o důležité úloze marketingu v knihovně a o spuštění centrálního portálu Knihovny.cz. Představíme Vám také nové prostory Lékařské knihovny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a novinky v portálu Medvik. Pozveme Vás na připravovanou výstavu Člověk v náhradách, která začne v květnu 2017. Přinášíme informaci o vládou přijaté Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017-2020. V závěru najdete informaci o uskutečněných a také připravovaných odborných setkáních knihovníků u nás i v zahraničí.

Přejeme Vám hezký a úspěšný nový rok 2017 a těšíme se na setkávání s Vámi v jeho průběhu.

Redakční rada