Týden s Českou literární bibliografií

Radana Kodetová, Michal Záviška, NLK

V rámci Týdne s Českou literární bibliografií jsme se 19. října 2016 účastnili semináře českých oborových bibliografií. Bylo velmi zajímavé vnímat postavení databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) v souvislosti s ostatními bibliografiemi.

Byly diskutovány např. Česká literární bibliografie, Bibliografie české lingvistiky, Archeologická bibliografie, Bibliografie dějin Českých zemí, Česká divadelní bibliografie, Muzikologická bibliografická databáze, Oborová článková bibliografie Národního filmového archivu, Česká uměleckohistorická bibliografie, Bibliografie památkové péče, ANL, Pedagogická bibliografická databáze knihovny J. A. Komenského, Knihovědná bibliografie, Digitální knihovna AV ČR / Analytická báze AV ČR, Bibliographia medica Čechoslovaca, Geologická bibliografie, Geobibline: Geografická bibliografie on-line, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie.

Za BMČ vystoupila s prezentací Mgr. Lenka Maixnerová.

Přesto, že mnohé oborové bibliografie, které byly během semináře představeny, se mohou pochlubit některými moderními prvky, je v porovnání s nimi BMČ nejen na špičce současného vývoje oborových bibliografií v České republice, ale mnohdy přímo udává trendy vývoje.

Podrobnosti o celé akci naleznete zde http://www.ucl.cas.cz/cs/aktuality/2249-tyden-s-ceskou-literarni-bibliografii-18-20-rijna-2016

Všechny přednesené příspěvky také budou mít svou písemnou podobu ve sborníku, který k vydání v příštím roce chystá Ústav pro českou literaturu AV ČR, pořadatel akce.

KODETOVÁ, Radana a Michal ZÁVIŠKA. Týden s českou literární bibliografií. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2016-21-3-4/tyden-s-ceskou-literarni-bibliografii/. ISSN 1804-2031.