Novinky v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2019

Alena SMUTNÁ a Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Pro rok 2019 bylo přeloženo 422 nových hlavních deskriptorů a řadu dalších konceptů k nim přidružených.  Průběžně pokračoval překlad konceptů u dříve přeložených hesel a definic těchto hesel.

Překlady ostatních definic byly i nadále systematicky doplňovány. Přednostní pozornost byla věnována kategoriím A –  Anatomie a C –  Nemoci. V roce 2018 byl rovněž dokončen překlad definic u deskriptorů kategorie F –  Psychiatrie a psychologie.

Podheslo /MA, pracovní síly (Manpower) se stalo samostatným deskriptorem. Zrušeno bylo 9 deskriptorů.

Zajímavé nové deskriptory jsou níže jmenovány z hlediska užití pro indexátora článků nebo čtenáře, který hledá v našem katalogu.

Nejvíce nových deskriptorů (téměř 200) je v kategorii D –  Chemikálie a léčiva, do které se z části přesouvají i termíny z pomocné databáze SCRs (Supplementary Chemical Records). Na tyto přesuny se indexátoři velmi těší, protože zjednoduší jejich práci při vyhledávání deskriptorů u článků s tematikou zejména léčiv a léčivých látek.  Jsou to např. nové deskriptory topiramat, modafinil, piperazin, orlistat, resveratrol atd. Přibylo i 5 deskriptorů pro fixní kombinace léků, např. kombinace léků lidokain a prilokain.

Publikační typy se rozrostly o 20 nových hesel, např. webový archiv, dispenzatoria, rukopisy lékařské, systematický přehled, lékopis homeopatický, katalog léků.

Nově přibyly deskriptory, kterými lze snadněji popsat články dotýkající se hraničních oblastí medicíny jako jsou např. psychologie, pedagogika, sociologie, zdravotnická politika, životní prostředí, protože tato nelékařská tematika je v tezauru MeSH pokrytá méně podrobně a každé zpřesnění zlepší práci i její výstupy.

Lékařské praxe se dotýkají nejrůznější společenská témata. Jako příklady nových deskriptorů, zejména z oblasti sociálních věd a mechanismů chování lze pro ilustraci uvést např. duševní vyhoření, nepříznivé zkušenosti z dětství, řízení změn, výhrada svědomí, dialektická behaviorální terapie, egocentrismus, odpor, rozpačitost, uznání, odloučení od rodiny, smutek, syntetické drogy.

Další tematicky příbuznou skupinou jsou tato nová hesla: násilí střelnou zbraní, agresivita za volantem, agresivní řízení, dětská práce, kyberšikana, ekonomický status, vytvořené prostředí, online sociální sítě, přístup k internetu, vytrvalostní trénink.

Užitečné jsou i obecnější termíny, které se dají dobře zkombinovat s dalšími upřesňujícími: vyvíjení léků, využití zařízení a materiálu, využití vybavení a služeb, využití postupů a technik, rasové faktory, negativní výsledek, přírodní katastrofy, tělesná a funkční výkonnost, veřejné výdaje, zdravotnická protiopatření, trvale udržitelný rozvoj, znečištění spojené s dopravou

Může se hodit i skupinka hesel týkajících se kouření: prostředky na odvykání kouření, bývalí kuřáci, nekuřáci.

Podkategorie J 02 –  Potraviny a nápoje se rozšířila o blok 9 hesel s podobným obsahem: bílkoviny korýšů, bílkoviny z ořechů, drůbeží bílkoviny, masné bílkoviny, obilninové proteiny, ovocné proteiny, potravní rybí proteiny, hrachový protein a živiny.

Bylo doplněno dalších 20 rodů organismů do skupiny Eukaryota.

Medicínských deskriptorů, které se týkající nemocí, terapeutických a diagnostických postupů, letos nebyla většina, ale přesto zde alespoň několik příkladů: adenokarcinom plic, nasofaryngeální karcinom, dystrofie čípků, nozokomiální pneumonie, regenerativní endodoncie, radiofrekvenční terapie, fixní ortodontický aparát, postboreliový syndrom, doba přežití bez progrese choroby, genetický profil, sekrece inzulinu a další.

A nakonec malá perlička – nově přibyl deskriptor dějiny lékárnictví.  Až při závěrečné kontrole letošního překladu se ukázalo, že to byl loňský návrh od nás z Čech, takže si můžeme připsat malý bod.

Český překlad poskytujeme zdarma pod veřejnou licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní [více informací naleznete zde]. Verze 2019 bude k dispozici během ledna 2019. Český překlad byl dosud vytvářen v systému MTMS (MeSH Translation Maintenance Systém), který provozovala National Medical Library (NML) v USA. V červnu 2018 NML oznámila, že nebude již nadále tento systém podporovat a že dojde k jeho vypnutí v prosinci 2018, k čemuž následně opravdu došlo. Oddělení knihovních aplikací a digitalizace NLK pod vedením Mgr. Filipa Kříže vyvinulo vlastní aplikaci pro překlad tezauru MTW-MeSHMeSH Translation Workflow. NLK tak bude moci zajišťovat překlad a distribuci tezauru MeSH i nadále.


Citace

SMUTNÁ, Alena a Lenka MAIXNEROVÁ. Novinky v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2019. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 25.04.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2018-23-3-4/novinky-v-ceskem-prekladu-tezauru-mesh-pro-rok-2019/. ISSN 1804-2031.