Má mozek ještě šanci?

Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D., IPVZ

Umělá inteligence (AI) je dnes jedním z hlavních témat, které vyvolává řadu očekávání i obav. Hlavní diskuse se vedou o využívání umělé inteligence v oblastech, kde bude podporovat či nahrazovat rozhodování člověka. Je s tím spojeno mnoho otázek technologických, byznysových, legislativních ale i ryze lidských.

Symbol konference FOTO: Richard Papík

Přestože se konference Má mozek ještě šanci? netýkala samotných lékařských věd nebo vědeckých lékařských informací, ani knihoven obecně, téma knihoven a jejich dat bylo několikrát kladně zmiňováno, stejně tak aplikace umělé inteligence do zdravotnictví, a mj. minimálně dva řečníci měli přímý vztah k biologickým, lékařským vědám a neurovědám z hlediska svého profesionálního nebo vědeckého profilu.

Podnázev konference, která se konala 14. května 2019 v hotelu Don Giovanni v Praze, byl Vše, co jste chtěli vědět o umělé inteligenci (a báli jste se zeptat).  Konference nechtěla být typicky akademickou, jenom teoretickou v dané oblasti, naopak její cílovou skupinou měli být lidé z praxe, z firem, i když zastoupeni v auditoriu byli i akademičtí pracovníci, a díky sponzorům také studenti vysokých škol (např. Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Slezská univerzita) a někteří z přednášejících z byznysové sféry měli vazbu na akademickou sféru. Konference byla naplněna na maximální počet účastníků a měla zároveň i mírně mezinárodní účast díky dvěma přednášejícím hostům ze Spojených států amerických, resp. jeden z těchto zahraničních přednášejících je nyní hostujícím profesorem v Jižní Koreji.

Konference měla hlavní poslání oslovit spíše lidi z byznysové sféry a v tomto duchu se konference naplňovala a úspěšně (viz program na webu konference). Zároveň však byly zařazeny minimálně dvě přednášky, které upozorňovaly na etické a legislativní záležitosti (např. MUDr. František Koukolík, DrSc. a jeho poutavá přednáška Morální rozhodování, také doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. a jeho vtipná a poučná přednáška Právní aspekty AI, ale i další řečníci měli významné zmínky těchto aspektů, které doplňují „byznys“ kolem umělé inteligence). Takže přes tah na branku „směr byznys“ se myslelo na tuto důležitou oblast problémů, hrozeb a příležitostí, které umělá inteligence přináší nebo může přinést.

FOTO: Richard Papík

Pro řečníky a pro návštěvníky byly nastíněny některé otázky (viz níže), řečníci byli požádáni několik týdnů předem, zda by si mohli vybrat a zodpovědět nebo komentovat položené otázky.

  • Jaké může umělá inteligence poskytovat výstupy k podpoře rozhodování? Jak bude umělá inteligence ovlivňovat rozhodování lidí a jak to lidé budou přijímat? Jaký to bude mít dopad na manažerské řízení firem, komunikaci se zákazníky, výkon odborných činností, poskytování a sdílení informací, vzdělávání a formování životních hodnot?
  • Co vše se AI může naučit a jak se to dělá? Jaká jsou k učení potřebná data a jak se připravují? Jaká je spolehlivost naučeného rozpoznání / předpovědi a jak se dá zjistit, že spolehlivost klesla na základě změny vnějších podmínek? Co je algoritmická předpojatost a jak jí minimalizovat?
  • Jaké jsou základní druhy současných AI technologií, čím se liší, a které jsou používány pro podporu rozhodování? Jaké jsou hlavní směry výzkumu? Na čem, kdo a kde pracuje? Jaká je předpověď křivky akceptace různých AI technologií?
  • Jaké jsou příklady úspěšných a neúspěšných nasazení AI? Jaká jsou přehnaná a jaká realistická očekávání nasazení AI do budoucna? Jak rozpoznat marketingový hype od funkčního řešení? Ve kterých oblastech budou muset organizace začít zavádět AI v zájmu konkurenceschopnosti?
  • Co by měla zahrnovat úspěšná strategie zavádění AI? Jaké bude mít zavádění AI dopady na trh práce? Jaké jsou morální a etické překážky přijímání a rozvoje AI technologií? Jaké oblastirozhodování bychom nikdy neměli předat strojům a jak tomu lze zabránit?
  • Jak je / bude oblast využívání AI regulována? Na jakých normách a zákonech se pracuje (ČR, EU, svět), s čím je potřeba počítat už nyní při zavádění AI? Jak je zavádění AI podporováno v rámci národních strategií? Co obsahuje Národní strategie ČR pro AI a jak je možné se do ní zapojit?

Na webu konference  http://mamozekjestesanci.cz nebo na adrese https://issuu.com/dcdpublishing/docs/tovek_2019 se dá více dočíst o tématech přednesených na konferenci a stáhnout prezentace, pokud řečníci souhlasili s jejich uveřejněním.

Konference měla profesionální organizační a řečnické zázemí, významné sponzory, mediální partnery a renomované řečníky. Kromě vlastních přednášek  se realizovaly dva diskuzní panely, dopoledne se zahraničními hosty, odpoledne za účasti lidí českého byznysu a náměstka ministra průmyslu a obchodu (MPO) Petra Očka.  Připravena byla i aplikace Happenee pro případné poznámky, domlouvání schůzek mezi účastníky konference, dotazy k organizátorům i přednášejícím, využita však byla jen částečně. To vše dokresluje, že konference byla připravována s předstihem mnoha měsíců, s odbornou erudicí, promyšleně a zároveň byl prostor pro neformální a přirozené kontakty na konferenci samotné i ve večerním doprovodném setkání u vínka.


Citace

PAPÍK, Richard. Má mozek ještě šanci?. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 02.03.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-1-2/ma-mozek-jeste-sanci/. ISSN 1804-2031.