Moc informací aneb Důvěřuj, ale prověřuj!

PhDr. Ondřej BURSKÝ, Dis., NLK

Článek se zabývá problematikou výběru důvěryhodných elektronických informačních zdrojů z oblasti medicíny a lékařství využitelných pro potřeby široké laické veřejnosti. Termín důvěryhodný medicínský informační zdroj není v české literatuře přesně definován. V našem případě považujeme informační zdroj za důvěryhodný, je-li spolehlivý, věrohodný či hodnověrný. Takový zdroj by měl být lege artis, tedy obsahovat informace o preventivních, diagnostických nebo terapeutických postupech, které odpovídají nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání. Kromě lege artis jsou však ve hře také doporučené postupy. Problémem je, že ne vždy jsou ve vzájemném souladu. Vzpomeňme např. na zfilmovaný (Klub poslední naděje) životní příběh Rona Woodroofa1 amerického elektrikáře, který se v polovině 80. let, když mu bylo 35 let, nakazil virem HIV.  Ve snaze získat životní čas hledal jakékoli možnosti léčby a neváhal je využít, i když se při tom dopouštěl překračování zákonů. Založil Dallas Buyers Club, ve kterém nemocným prodával neschválené léky propašované do USA, a mnoha z nich tak prodloužil život. Lékaři dávali Woodrofovi při sdělení diagnózy 30 dní života – díky svému přístupu a léčivům, která si dokázal opatřit, dokázal svůj čas prodloužit na sedm let1.

Klasik praví: „Kdo má informace, má moc.“ Přiléhavější je možná již Baconova formulace: „Scientia potestas est. — Vědění je moc2, neboť mít informace je jedna věc a druhá, ta podstatnější, je umět tyto informace patřičně použít. Potom zde ovšem také máme moc informací, tedy jejich nadbytek, který nás může snadno svést do slepé uličky, v kuloárech dobře známé jako „informační zahlcení3.

Ohlédneme-li se do historie, zjistíme, kolik mylných informací bylo v oběhu. Namátkou si uveďme některé z nich. Před Hérofilem se např. soudilo, že v nervech proudí vzduch (pneuma) a že v mozku vzniká sperma, které míchou stéká do varlat4. Zmijí sádlo na hadí uštknutí, proti závratím živá rosnička přivázaná na holé tělo a všeléky na všechny neduhy jako saze z komína, sušený liščí jazyk nebo kozí bobky5. Semena z lopuchu, levé varle tříletého kozla, bílé chlupy černého psa, líh, čtyři kapky krokodýlího semene jako zaručený elixír mládí6. Na konci 19. století pak vynikající lék na astma, bronchitidu, tuberkulózu, depresi, melancholii i preventivní prostředek proti sebevraždě známý pod názvem Heroin7. Stejný „lék“ byl užíván i jako nenávyková náhražka morfinu při dětském kašli8. Na Mladoboleslavsku zase doporučovali: „Na bolavé zuby vezmi na hřbitově třísku z rakve a důkladně ji rozkousej!9 Prof. Sergej Voronov (1886-1951) voperoval nemocným dětem šimpanzí štítné žlázy. Posléze přešel na přenášení opičích varlat a nakonec transplantoval bezdětným ženám vaječníky šimpanzích samiček10. Závěrem skromného výčtu zmiňme ještě masové používání (vědecky nedostatečně podloženého) přerušení spojení mezi mozkovým lalokem a ostatními částmi mozku – lobotomie, za kterou dokonce portugalský neurolog António Egas Moniz obdržel v roce 1949 Nobelovu cenu8.

Dnes již není ani takovým problémem, že bychom nemohli určité informace najít, víme-li kde. Trápí nás především otázka, jak ověřit jejich platnost a rozpoznat tak informace kvalitní a důvěryhodné.

Evropská unie klade ve svých programech také důraz na zdravotní gramotnost, přesto však nelze zapomínat, že základním stavebním kamenem zdravotní gramotnosti, zejména v nezměrných vodách internetu, je informační gramotnost a gramotnost jako taková. Na ní by se mělo pracovat již od útlého dětství a po celý následující život.

Vzdělanost, všeobecný přehled, zdravý rozum a úsudek jsou nezbytnými předpoklady k tomu, aby byl jedinec z řad široké veřejnosti schopen správné interpretace informačních zdrojů o zdraví, nemocech, jejich léčbě a následně i zodpovědného jednání.

V odborné sféře kraluje medicína založená na důkazech (EBM – Evidence Based Medicine), ovšem i v běžném světě lidé potřebují nějaká „důkazy“ podložená fakta, dle kterých řídí své rozhodování. S touto skutečností kalkulují i zájmové skupiny nabízející podvodné a pochybné služby či produkty, jejichž účinnost není podložena reálnými výzkumem (EBM), a které nejenže zbytečně vyprazdňují lidem peněženky, ale mohou, což je ještě horší, také poškodit jejich zdraví.

Dnes již humorným, ale ve své době nebezpečným příkladem využívání slepé důvěry lidí v lékaře, mohou být historické reklamní spoty na cigarety.

Společným rysem všech podvodníků je snaha vzbudit důvěru

Definujme si klíčové znaky elektronických informačních zdrojů, které by v nás důvěru rozhodně vzbuzovat neměly:

 I. Neexistující výzkum a studie – viz Obrázek 1

Obrázek 111

II. Smyšlená, neexistující či vylhaná existují ocenění (Nobelova cena) – viz Obrázek 2

Obrázek 212

III. Fiktivní lékař, odborník – např. Dr. Drahokoupil (viz Obrázek 3), Prof. Jaromir Kosinský (viz Obrázek 2)

Obrázek 313

IV. Podivná www adresa, erudovaně se tvářící webová stránka – Český lékařský portál, viz Obrázek 4

Samotná doména https://healthinfo7.com/ nefunguje, což je další důvod, proč pochybovat o důvěryhodnosti.

Obrázek 414

V. Parazitující adresa – snaží se vydávat za ve všeobecném povědomí známou a důvěryhodnou instituci, v našem případě IKEM, viz https://ikem-nefrologie.cz/. Obrázek 5 zobrazuje jeden z článků na této adrese.

Obrázek 515

VI. Chybná „češtin“ – „No nezní to v pohodě a švihák … Ale vážně? Jednoduchý doplněk přírodních produktů, které mohou uspět tam, kde medicína selhala …! Musíme říci, my jsme určitě bude trvat nějaký přesvědčivý …“ viz Obrázek 5

VII. Falešná doporučení a kladné recenze – viz Obrázek 6 a Obrázek 7

Obrázek 611

Obrázek 712

VIII. Lživé a „pseudoodborné“ informace – viz Obrázek 8, nesmíme zapomínat, že hlavním cílem pochybného zdroje je prodej, nikoli skutečné zvýšení informovanosti.

Obrázek 814

IX. Kontakty – maximálně možnost objednání, nikoli ověření (čehokoli), viz Obrázek 9

Obrázek 912

X. Přírodní a jiné „úžasné“ látky – „testováno“ domorodci/indiány, vlna bio apod. Viz Obrázky 10-12

Obrázek 1011

Obrázek 1111

Obrázek 1211

Jak tedy rozeznáme (ne)důvěryhodné webové zdroje?

Ideální je, když posuzované webové stránky přímo figurují na seznamech důvěryhodných institucí – viz např. Internetové stránky s nelegálními nabídkami neschválených přípravků (Obrázek 13); Nebezpečné léky, léčiva a padělky léků; Národní informační systém zdravotnických prostředků

Obrázek 1316

Je ale třeba zvážit a posoudit vše výše uvedené. Dále se pak dívat, zda webové zdroje obsahují nějaký důvěryhodný a uznávaný certifikát (HONcode, eEurope 2002, JAMA, DISCERN, EQIP, LIDA apod.). Národní lékařská knihovna využívá vlastní Metodiku hodnocení kvality zdrojů vytvořenou pro potřeby portálu MedLike, který je budován na podporu zdravotní gramotnosti pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. Zařazení určitého zdroje do databáze důvěryhodných informací je dobrým indikátorem toho, že se na zdroj můžeme spolehnout, viz např. MedlinePlus. Pozor však na slepou důvěru, lidé jsou omylní a webové stránky napadnutelné hackery. Informace typu „Pravidelné pití kyseliny chlorovodíkové výrazně prodlužuje život“ se hypoteticky mohou objevit i na stránkách jinak prověřených portálů.

Závěrem připomeňme, že naším cílem již dávno není boj s nedostatkem informací, ale hlavně boj s informacemi nekvalitními a v oblasti zdraví i potenciálně nebezpečnými, či dokonce poškozujícími jejich příjemce, a to často bohužel nejen po stránce finanční.

Zdroje

1.       Ron Woodroof. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ron_Woodroof.

2.       Francis Bacon (1561–1626). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://cs.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon_(1561%E2%80%931626).

3.       Havlová, Jaroslava. informační přetížení. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003317&local_base=KTD.

4.       Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 55. ISBN 80-87027-06-x.

5.       Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 85-86. ISBN 80-87027-06-x.

6.       Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 118. ISBN 80-87027-06-x.

7.       Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 157. ISBN 80-87027-06-x.

8.       Bizarní kapitoly z dějin lékařství. In iDNES.cz [online]. Praha: MAFRA, 2007 [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: http://xman.idnes.cz/bizarni-kapitoly-z-dejinlekarstvi-du5-/xman-styl.asp?c=A071202_234821_xman-styl_mao.

9.       Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 170. ISBN 80-87027-06-x.

10.   Lékař léčí, příroda uzdravuje: historie medicíny (s úsměvem). Praha: Epocha, 2006, s. 232-233. ISBN 80-87027-06-x.

11.   Původně se zobrazovalo jako reklama mezi články na webu uLékaře.cz. V někdejší, pro naši ukázku mnohem „hezčí“ podobě, se již bohužel nepodařilo dohledat. Nejpodobnější je v tuto chvíli zdroj: StrongUp Gel recenze cena. Reviews Trials: Trials reviews [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://reviewstrials.com/strongup-gel-recenze-cena/

12.   Nutresin Herbapure Ear: Za 28 dní uslyšíte dokonce šeptání bez strojku – efekt potvrzený nezávislými lékařskými testy. Central Hearing Institute [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://shockingdiscover.com/420/nutresin-med/gps/

13.   ROČÍK, Michal. Věk je pouze číslo! 109 letý kardiolog sdílí tajemství své dlouhověkosti a zdravého života. Nejnovější zprávy [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: http://www.tdfh.info/azelmdiggy/MAb0sp2PNSNNFV4/?rid=-7EBNQCgQAAHCDMwIABgEBEREKEQkKEQ1CEQ0SAAF_YWRjb21ibwEx&subacc=TE&subacc2=TE_Hulk1&s_trk=CghEzGDtWPJNpBCYzO7BAhi9qYfmBQ%2A%2A&subid2=U0NCLTEwNy1zc3AtYjU2NTYxYzYtN2UxOS04ODIzLWFmZDEtMTU1NjIwMzE2Mi1qdXd0YzV4Ny13ejk6MDo2NDU5OTA6MDo2MA%2A%2A&subacc4=645990&sxl=1&brl=3&esub=-7EBRQCgQfaC1FBwJzrgGDMwIDbiAzHyAbthPlRhMAAw9V18FcEREKEQkiEQ1CEQ1aB25sMQAAf2FkY29tYm__NTM4MWQ1MTIAA2Ew

14.   Konec éry naslouchátek! Průlomová kúra českého profesora přirozeně vrací zpět sluch za 28 dní. Český lékařský portál: Pouze potvrzené informace! [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://healthinfo7.com/420/nutresin-med/gps/

15.   MAREŠOVÁ, Anežka. Heart Tonic?: Je to stojí za to, recenze, cena, komentáře [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://vitalnisvet.com/heart-tonic-je-to-stoji-za-to-recenze-cena-komentare.html

16.   Internetové stránky s nelegálními nabídkami neschválených přípravků. SÚKL: Státní úřad pro kontrolu léčiv [online]. Praha: SÚKL, 2010 [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/webove-stranky-s-nelegalnimi-nabidkami-leciv


Citace

BURSKÝ, Ondřej. Moc informací aneb Důvěřuj, ale prověřuj!. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 25.02.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-1-2/moc-informaci-aneb-duveruj-ale-proveruj/. ISSN 1804-2031.