Ocenění

Vedoucí Lékařské knihovny Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Bc. Ludmila Stuchlá získala ocenění Nezdravotnický pracovník roku 2018, které se uděluje každoročně ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Ceny si samozřejmě velice vážím a těší mě. Rozhodně ji neberu jako ohodnocení pouze mé práce, ale jako výsledky celého našeho týmu, bez kterého by knihovna jednoduše nemohla fungovat“ říká Ludmila Stuchlá, která vede tříčlenný kolektiv. Cenu převzala za celou knihovnu. Práce v lékařské knihovně není jen o úkonech souvisejících s půjčováním dokumentů. Poskytují také rešeršní, bibliograficko-informační i překladatelské služby a v neposlední řadě zpracovávají, vykazují a archivují publikační činnost zaměstnanců FNO.

Bc. Ludmila Stuchlá (vpředu) při práci v knihovně FOTO: FNO

Lékařská knihovna – to je nikdy nekončící mravenčí práce, bez které by se věda a výzkum neobešly. Nemocniční listy [online]. Ostrava: FN Ostrava, 2019, březen 2019, (3), 3 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.fno.cz/documents/nemocnicni-listy/NL_2019_03_web.pdf


Citace

red. Ocenění. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-1-2/oceneni/. ISSN 1804-2031.