Propojení medicíny, umění a cestování ve fotografiích

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, oddělení vědeckých informací IPVZ

Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) se od roku 2017 zabývá i přípravou a realizací výstav zajímavých fotografií lékařů nebo mediků.První fotografickou výstavu v IPVZ zahájil v roce 2017 MUDr. Ivo Jokl, náměstek pro pedagogiku, vědu a výzkum IPVZ, za přítomnosti ředitele IPVZ MUDr. Antonína Maliny, Ph.D., MBA, zaměstnanců IPVZ i dalších zúčastněných. Autorem vystavených fotografií byl MUDr. Jiří Steinbach, primář ARO NH Hospital a.s. v Hořovicích. Doktor Steinbach se zaměřil na fotografování již na střední škole, tematicky se věnuje především fotografování lidí, ale i fotografování zátiší, architektury a krajiny. V hotelu ILF vystavil kolekci černobílých uměleckých aktů.

FOTO: Jan Sochora – Vernisáž výstavy MUDr. Steinbacha

Druhá výstava, zahájená v roce 2018, představila fotografie Filipa Čížka, medika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který pracuje v IPVZ jako odborný školitel anatomického stolu. Fotografie pořídil při pobytu na stáži na chirurgii v Dhulikhel Hospital v Káthmándú  v Nepálu. K výstavě proběhly i tematické přednášky. Filip Čížek velice zajímavě prezentoval jak chod oddělení chirurgie v nemocnici v Káthmándú, tak i specifika života v Nepálu, cestování místní krajinou a pobyt v základním táboře na Annapurně.

FOTO: Filip Čížek – Nepál

V listopadu 2019 byla realizována třetí výstava, tentokrát z východoafrické Keni. Autorem fotografií je MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., který je vedoucím Katedry infekčního lékařství IPVZ, lékařem na Klinice infekčních, parazitálních a tropických nemocí v Nemocnici Na Bulovce a přednášejícím na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

FOTO: Milan Trojánek

MUDr. Trojánek pořídil poutavé fotografie ve zdravotnickém zařízení Itibo v Keni, kam jezdí v rámci projektu humanitární pomoci pod záštitou organizace Adra, o.p.s. Tento projekt (www.itibo.cz) zajišťuje mimo jiné účast českých lékařů a mediků, poskytování a zvyšování úrovně zdravotní péče, vzdělávání zdravotníků, rekonstrukci a vybudování nových částí zdravotnického zařízení nebo zdokonalení diagnostiky. Výstavu autor doplnil fotografiemi africké krajiny, fauny a flory.

Foto: Milan Trojánek

Vzhledem k zájmu, který fotografické výstavy vyvolávají mezi účastníky vzdělávacích akcí IPVZ a dalšími návštěvníky Hotelu ILF, plánujeme v přípravě a realizaci fotografických výstav zejména lékařů pokračovat.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Propojení medicíny, umění a cestování ve fotografiích. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-3-4/propojeni-mediciny-umeni-a-cestovani-ve-fotografiich/. ISSN 1804-2031.