Seminář “Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?”

Markéta Kulíková, Městská knihovna Pelhřimov

V úterý 19.  listopadu proběhl v Městské knihovně v Pelhřimově seminář s názvem „Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?“, určený profesionálním knihovníkům Pelhřimovska. 

Seminářem je provedla PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.,  z odboru knihovnicko-informačních služeb a komunikace Národní lékařské knihovny. Účastníci semináře se dozvěděli, co se skrývá pod pojmem zdravotní gramotnost, jak rozpoznat důvěryhodné zdroje informací o zdraví a jak pracovat s portálem MedLike.  Zúčastnění knihovníci z profesionálních knihoven regionu  Černovic, Horní Cerekve, Humpolce, Kamenice nad Lipou, Pacova, Počátek a  Žirovnice si odnesli řadu cenných informací, které hodlají uplatnit především v rámci zvyšování  zdravotní gramotnosti uživatelů knihoven a jejich seznámení s portálem MedLike.


Citace

KULÍKOVÁ, M. Seminář “Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?”. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-3-4/seminar-jak-muzeme-vyhledavat-informace-o-zdravi/. ISSN 1804-2031.