Seminář “Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings”

PhDr. Radana KODETOVÁ, NLK

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 uspořádala Národní lékařská knihovna seminář s názvem “Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings” v Národní knihovně ČR.

Seminář byl určen převážně pro knihovníky zdravotnických knihoven.  Jeho program byl koncipován zejména s ohledem k potřebám indexace v praxi. Tvořila jej logická posloupnost přednášek od čistě teoretické – „Věcné pořádání informací a znalostí“ (PhDr. Helena Kučerová, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví), po přednášky postupně více se praxi přibližující – „Selekční jazyky – principy věcného popisu“ (PhDr. Milada Píšková, Národní lékařská knihovna) a „Tezaurus MeSH a jeho český překlad“ (Mgr. Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna), až po čistě praktický nácvik indexace monografií v závěrečné části semináře – „Praktická indexace monografií s využitím tezauru MeSH“ (PhDr. Milada Píšková, Národní lékařská knihovna).

Věcné pořádání informací bylo čistou teorií nastíněno jako velmi problematické, obtížné a nelehké. Dlouhodobé zkušenosti s indexací podle MeSH v NLK však ukazují, že přes veškerou obtížnost a problematické okruhy práce (např. nejednoznačnosti terminologie, různorodost chápání atd.) jde o činnost zábavnou až přímo detektivní, s velkou dávkou pozitivního napětí a benefitů při tvorbě selekčního obrazu dokumentu. S ohledem na dlouhodobý i stávající nedostatek vhodných uchazečů o práci na pozici indexátor ve specializované knihovně je patrná vhodnost tematické skladby uskutečněného semináře: např. pro studenty knihovnictví za účelem ilustrace funkčního propojení teorie a praxe.


Citace

KODETOVÁ, Radana. Seminář “Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings”. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 22.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-3-4/seminar-vecne-poradani-znalosti-a-tezaurus-medical-subject-headings/. ISSN 1804-2031.