Indexace tématiky onemocnění COVID-19 v NLK v letech 2020 a 2021

Mgr. Radana KODETOVÁ, NLK

Počátkem března roku 2020 se objevilo nové infekční onemocnění COVID-19. Tématika COVID-19 se v NLK začala přednostně zapisovat a byla snaha ji přednostně i indexovat. Již při zápisu do systému bylo zapisovatelkami předepisováno klíčové slovo Covid-19 pro lepší vyhledávání. Pokud se týká indexace, bylo třeba ji sjednotit a domluvit se na způsobu indexace, protože deskriptor pro onemocnění COVID-19 ve verzi MeSH 2020 neexistoval.

Foto: Pixabay Miguel Á. Padriñán

V oddělení Věcného popisu a překladu tezauru MeSH v NLK se řídíme při indexaci velkou měrou originální metodikou MeSH/NLM Bethesda, takže jsme způsob indexace převzali a doplnili v souladu s interními potřebami. Vznikl tak výsledný základní vzor pro indexaci:

KORONAVIROVÉ INFEKCE

BETAKORONAVIRUS

653: Covid-19

(příp. VIROVÁ PNEUMONIE a další deskriptory dle kontextu článku)

Pro informaci všem indexátorům NLK byla instrukce k postupu při indexaci covid-19 uvedena v Indexačním zpravodaji květen 2020, viz https://nlk.cz/pro-knihovny/mesh/indexace-podle-mesh/indexacni-zpravodaj/. Všechny indexované články a monografie s tématikou COVID-19 tedy měly mít v průběhu roku 2020 tuto dohodnutou indexaci a další specifika adekvátně obsahu.

V současné verzi MeSH 2021 existuje již deskriptor COVID-19, což vede k jednodušší indexaci.  V MeSH 2021 lze nalézt i další s tématikou související deskriptory, které se mohou hodit nejen indexátorům. Tyto termíny lze vyhledat na www.medvik.cz  (Pokročilé hledání – Hledání dle rejstříků – MeSH):

 • koronavirové proteasy 3C
 • obalové proteiny koronavirů
 • koronavirové M- proteiny
 • koronavirové nukleokapsidové proteiny
 • koronavirové proteasy podobné papainu
 • inhibitory koronavirových proteáz
 • koronavirová RNA-replikasa
 • COVID-19
 • testování na COVID-19 průkazem nukleové kyseliny
 • sérologické testování na COVID-19
 • testování na COVID-19
 • vakcíny proti COVID-19
 • receptory koronavirů
 • SARS-Cov-2
 • glykoprotein S, koronavirus

Většina z  uvedených nových deskriptorů byla převedena z SCRs  (Supplementary Concept Records). To je pomocná databáze, která je součástí vyhledávače MeSH Browser. I v tomto zdroji se indexátoři NLK při práci inspirují a zjišťují, jakým způsobem indexovat termíny, pro které neexistují deskriptory v aktuálně používané verzi MeSH. V průběhu roku 2021 s dalším vývojem problematiky COVID-19 bezpochyby vykrystalizují další související termíny, které budou nejprve součástí SCRs, aby se z některých z nich později staly deskriptory v aktualizaci MeSH 2022. Ale nepředbíhejme další vývoj.

Ve vztahu k onemocnění COVID-19 mohou být pro indexátory a rešeršéry přínosné další deskriptory z verze MeSH 2021 jako např. virové proteasy 3C, angiotensin konvertující enzym 2, anosmie, cesta šíření infekce, ohnisko nemoci, adaptace na hostitele, latentní infekce, respirátory N95, luskouni, fyzický odstup, pozitivní RNA-viry, prolyloligopeptidasy, reinfekce, návrat do školy, práce na dálku, virový obal, zabalení virového genomu, sekvence pro zabalení virové částice, virové proteasy podobné papainu, proteiny virového replikázového komplexu, virové replikační kompartmenty, virová transkripce, virové zoonózy.

Některé potřebné termíny/nedeskriptory související s COVID-19 lze nalézt v již zmiňované databázi SCRs, např. postcovidový syndrom, remdesivir, remdesivir trifosfát, vakcíny s inaktivovaným virem SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 spike protein a řadu dalších. A tak např. při indexaci remdesiviru použije indexátor na základě navigace z SCRs deskriptory ADENOSINMONOFOSFÁT s podheslem analogy a deriváty + ALANIN s podheslem analogy a deriváty (plus adekvátně praxi NLK přidá klíčové slovo remdesivir). Doplňková práce s SCRs tak mj. přispívá k větší konzistenci indexace.

Ať se jedná o události více či méně závažné, vždy se propíší do osobních životů lidí a jejich pracovních činností. Indexace článků a monografií není výjimkou a téma COVID-19 v ní zanechalo velmi zřetelnou stopu.


Citace

KODETOVÁ, Radana. Indexace tématiky onemocnění COVID-19 v NLK v letech 2020 a 2021. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2021-26-1-2/indexace-tematiky-onemocneni-covid-19-v-nlk-v-letech-2020-a-2021/. ISSN 1804-2031.