Podpora vyhledávání informací pro středoškolské studenty

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Znalosti jak a kde efektivně vyhledávat informace jsou důležité nejen pro účastníky postgraduálního vzdělávání, ale pro svoje vzdělávání je potřebují i studenti středních škol.

Díky iniciativě paní profesorky Mgr. Lenky Kubcové, Ph.D. z gymnázia PORG Libeň, připravilo Oddělení vědeckých informací Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) pro studenty tohoto gymnázia kombinovaný kurz. Tento kurz navštěvují studenti septimy v rámci biologicko-chemického výběrového bloku studia. Kurz je složen ze dvou částí a plně svým obsahem navazuje na probírané učivo tohoto ročníku a potřeby studentů. Potvrzují to i slova paní profesorky: „Návštěva Oddělení vědeckých informací IPVZ je skvělá příležitost, jak studentům doplnit informace o anatomii lidského těla a o práci s informačními zdroji. Především si cením této úzké spolupráce a možnosti studentům více přiblížit vědeckou praxi.“

První část kurzu spočívala v seznámení studentů s výběrem vhodných informačních zdrojů a metodami, jak v nich vyhledávat. V rámci přednášky studenti viděli, jak probíhá praktické vyhledávání ve vybraných informačních zdrojích, například v on-line katalogu Národní knihovny ČR, v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy a v Národním úložišti šedé literatury. Studentům, a zejména těm, kteří se chtějí hlásit na lékařskou fakultu, byly představeny služby Národní lékařské knihovny – portál MEDVIK, zahraniční databáze a vyhledávač Summon a také portál MedLike.

Praktické vyhledávání v informačních zdrojích. Foto: K. Hájková

Druhá část kurzu spočívala v seznámení s anatomickým stolem, moderním výukovým zařízením, který znázorňuje virtuálně anatomii lidského těla. Anatomický stůl je unikátní pomůcka, která umožňuje seznámit se s anatomií a fyziologií reálného lidského těla, je možné zobrazit jednotlivé fotorealistické struktury i jejich klinické snímky, jako například CT a MRI, nebo i jejich histologické preparáty. Školitel seznamuje studenty s vybranými strukturami těla a se základy jejich embryonálního a evolučního vývoje. Lze si vyzkoušet i virtuální pitvu.

Práce s anatomickým stolem. FOTO: L. Kubcová

Obě části celého kurzu byly účastníky velice pozitivně hodnoceny, což je patrné ze zpětné vazby studentů: „Celý kurz se mi velmi líbil. Anatomický stůl byl pro mě novinkou, takže jsem nevěděl co očekávat, ale byl jsem příjemně překvapený. Práce na něm byla velice zajímavá a umožnila nám podívat se na struktury a prostudovat lidskou anatomii jako během opravdové pitvy. Část kurzu, kde jsme získali informace o hledání a citaci zdrojů, byla velmi užitečná, zejména kvůli našim seminárním pracím. Do té doby jsem moc nevěděl, kde hledat odbornou literaturu, ze které bych mohl v práci čerpat. Návštěva institutu byla celkově velice obohacující a příjemná.“ „Návštěva anatomického stolu byla velice zajímavá a ukázala nám nový pohled na biologii a lidské tělo. Vidět naskenované reálné tělo pomůže člověku si uvědomit všechny souvislosti. Návštěvu bych doporučila všem, kteří studují biologii a přemýšlí o studiu medicíny.“ „Exkurze byla naprosto fantastický zážitek. Kdyby to bylo na mně, jezdila bych do hotelu ILF každý den.“ „Jsem moc vděčný za tuto exkurzi, byla to z mého pohledu zatím jedna z nejužitečnějších.“

Oddělení vědeckých informaci plánuje i nadále realizovat kurzy zaměřené na využití anatomického stolu a na vyhledávání odborných informací, nejen pro postgraduální studium, ale zároveň i pro další typy studia, jako je středoškolské či vysokoškolské vzdělávání.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Podpora vyhledávání informací pro středoškolské studenty. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2021-26-1-2/podpora-vyhledavani-informaci-pro-stredoskolske-studenty/. ISSN 1804-2031.