Sbírka Český den proti rakovině

Bc. Vladimíra Procházková, NLK

Český den proti rakovině

Dvacátý sedmý ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině proběhl v tradičním květnovém termínu. V den sbírky 10. května nabízelo 900 000 žlutých kytiček se světle modrou stužkou více než 14 200 dobrovolníků. Spolu s nimi dárcům předávali i letáček s informacemi o prevenci nádorů průdušek a plic.

Mezi dobrovolníky byli studenti středních škol, žáci základních škol, členové sdružení onkologických pacientů, pionýrské skupiny, skautské oddíly, místní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, členky Českého svazu žen, členové Českého červeného kříže, firmy, města, obce a mnoho jednotlivců. Až do 14. května se kytičky prodávaly také na téměř 500 pevných místech. Touto formou se ke sbírce připojilo i cca 130 knihoven, včetně Národní lékařské knihovny.

V polovině června bylo na sbírkovém účtu Ligy proti rakovině přes 20 000 000 Kč a ještě přibývají částky z posledních pokladních vaků. Dárci stále mohou pomáhat také posláním dárcovských SMS a finančních příspěvků na ligový účet č. 8888 88 8888 / 0300.

Letošním tématem je karcinom plic a průdušek. Postihuje především kuřáky cigaret, pravděpodobnost onemocnění je u nich 22krát vyšší. Bohužel onemocnění probíhá dlouho bezpříznakově, proto bývá diagnostikováno až v pokročilém stadiu, kdy už je nádor neoperabilní a bývá obtížně léčitelný. Pro kuřáky je nově zaveden screeningový program včasného záchytu karcinomu plic  dlouholetí kuřáci mohou v rámci programu podstoupit preventivní CT s nízkou dávkou záření. Cílem je odhalit nádor v raném stadiu a zvýšit tak šance k plnému uzdravení. Více k programu na https://www.prevenceproplice.cz/. Základní premisou prevence je ovšem nekouření, a to včetně užívání nových, zvláště pro mládež a děti, atraktivních forem (vapování, vodní dýmky, nahřívaný tabák, nikotinové sáčky).

Národní lékařská knihovna provozuje webový portál MedLike na podporu zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. I tam naleznete informační zdroje věnované karcinomu plic a průdušek.

Medlike NLK

MedLike — webový portál na podporu zdravotní gramotnosti


Citace

PROCHÁZKOVÁ, Vladimíra. Sbírka Český den proti rakovině. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2023-28-1-2/26-rocnik-celonarodni-sbirky-cesky-den-proti-rakovine/. ISSN 1804-2031.