Zpravodaj iPVZ Plus – informace z oblasti vzdělávání ve zdravotnictví

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Již téměř rok vydává Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) online zpravodaj. Elektronický časopis má název iPVZ Plus a vychází šestkrát ročně. Zaměřuje se na zajímavé události, rozhovory s osobnostmi, novinky a informace, týkající se vzdělávání ve zdravotnictví.

Může být nápomocný pro knihovny se zdravotnickou tematikou (např. lékařské knihovny), ale i pro další zájemce o problematiku vědeckých lékařských informací.

Zpravodaj vždy obsahuje úvodní slovo ředitele, nové informace z Hotelu ILF a výběr ředitele – přehled vybraných vzdělávacích akcí IPVZ. K tomu jsou zařazeny články zaměřené na aktuální témata.

V prvním čísle, které vyšlo v srpnu 2021, publikoval doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., článek s názvem Diferenciální diagnostika dušnosti v prvním kontaktu – READY protokol. Pro druhé číslo v říjnu 2021 připravil téma Deset mýtů o furosemidu v akutní medicíně. V tomto čísle byl zařazen i článek Prosazujeme moderní trendy  – Projekt simulačního centra.

V prosincovém čísle byl uveřejněn rozhovor s profesorem MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D., FCCM, náměstkem ředitele IPVZ pro vědu a výzkum, a také jeho článek na téma Odborné zahraniční zdroje – Má být „čtení“ odborných zahraničních zdrojů považováno za povinnost českých lékařů v rámci jejich celoživotního vzdělávání?

V únorovém zpravodaji popsal MUDr. David Astapenko, Ph.D., svoje zkušenosti s praxí v prestižní americké nemocnici v článku Jak se dostat na letní stáž na Mayo Clinic? Dále zde byly zveřejněny informace o navázání spolupráce IPVZ, SZÚ a 3. LF v článku Tři významné instituce spojují síly. O oceněném filmu pojednával článek Jednotka intenzivního života – poutavý pohled na paliativní péči. Součástí tohoto čísla byly i informace o využití e-learningu ve specializačním vzdělávání, které připravila Mgr. Trojanová.

Květnové číslo představilo novou ředitelku IPVZ, MUDr. Irenu Maříkovou, MBA. Dále byly zařazeny články zaměřené na vzdělávání ukrajinských zdravotníků, a to jazykové kurzy pro zdravotníky z Ukrajiny a iniciativu Umíme pečovat. Zpravodaj také přinesl informace o mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku autismu, která se konala v Hotelu ILF.

Nové číslo zpravodaje iPVZ Plus, které vyšlo koncem června 2022, se věnuje oblasti veřejného zdravotnictví. Konkrétně představí jedno z pedagogických pracovišť IPVZ  – Školu veřejného zdravotnictví, kterou vede doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. Dále informuje o pravidelném setkání vedoucích pedagogických pracovišť IPVZ a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR. Také se věnuje tématu dobrovolnictví ve zdravotnictví v rámci projektu s názvem Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti; tento projekt je pro posílení dobrovolnictví a jeho profesionalizaci realizován na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Zpravodaj také nově např. představuje zajímavé informační prameny (články nebo monografie) ze zahraničí z jednotlivých klinických oborů, které zaštítí vždy nějaké odborné pracoviště IPVZ a jeho  osobnost), a to v sekci Významné odborné publikace ve světové literatuře. Je doplněno komentářem, doporučením, zhodnocením.

Všechna vydaná čísla zpravodaje iPVZ Plus jsou na: https://www.ipvz.cz/zpravodaj-ipvz-plus


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Zpravodaj iPVZ Plus – informace z oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/zpravodaj-ipvz-plus-informace-z-oblasti-vzdelavani-ve-zdravotnictvi/. ISSN 1804-2031.