Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz

Iva Zadražilová, NLK

Prvotní impuls pro návrh a realizaci Centrálního portálu knihoven vyšel z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Jedná se o dlouhodobý projekt knihoven ČR, jehož cílem je vytvoření jednotného portálu, který umožní uživatelům získat přehled o dokumentech, zdrojích a službách všech knihoven, které se do něj zapojí. Současně dokáže k těmto zdrojům a službám zprostředkovat široké veřejnosti přístup. Je to unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě.

Portál Knihovny.cz je tedy určený především veřejnosti. Měl by uživatelům poskytnout takové řešení, které zásadním způsobem zjednoduší přístup k informacím, dokumentům a službám ze všech zapojených knihoven.

Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR), které je jedním ze zakládajících členů portálu Knihovny.cz společně s 22 zakládajícími knihovnami. Jednou ze zakládajících knihoven je i Národní lékařská knihovna, která svůj katalog Medvik do portálu implementovala včetně databáze Bibliographia medica Čechoslovaca, což je národní registrující bibliografie z biomedicínských oborů s více než 900 000 bibliografických záznamů.

Zakládající knihovny se intenzivně podílely na přípravě celého portálu. Odborníci z knihoven řešili a řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz. Technické řešení celého portálu je poskytováno vlastními silami prostřednictvím odborného týmu z Moravské zemské knihovny.

Portál Knihovny.cz ke konci roku 2016 s mottem „Knihovny pod jednou střechou“ nabízí vyhledávání v 13 milionech dokumentů. Intenzivně se připravují další služby (meziknihovní výpůjční služba a vyhledávání v elektronických informačních zdrojích), díky kterým má portál Knihovny.cz obrovský potenciál stát se jedinečnou bránou pro vstup běžného občana do knihovnického světa.


Citace

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/centralni-portal-knihoven-cpk-knihovny-cz/. ISSN 1804-2031.