Konference ECIL

Iva Zadražilová, NLK

Konference ECIL (European Conference on Information Literacy), největší mezinárodní konference informační gramotnosti, se v letošním říjnu konala již počtvrté. Jako místo konání organizátoři zvolili po Istanbulu, Dubrovníku a Tallinu v tomto roce Prahu. Hlavním spolu-organizátorem se tak stala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), s podporou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU a Českého vysokého učení technického. Konference také získala záštitu UNESCO, České komise pro UNESCO a MŠMT ČR.

Akce proběhla v termínu od 11. do 13. října a hlavním tématem byla Informační gramotnost v inkluzivní společnosti. Konference se zúčastnilo více než 300 osob z přibližně padesátky zemí. Největší podíl svých zástupců zde měly možná překvapivě USA. Mezi účastníky byli zejména zástupci univerzitních knihoven a dalších informačních institucí, pedagogové ze všech typů vzdělávacích institucí, odborníci na ICT ve vzdělávání a vědečtí pracovníci z oblasti informační vědy.

Konferenční sál

Konferenční sál

Program byl i v letošním roce postaven na kombinování několika konferenčních formátů (full papers, best practices, pecha kucha, postery, workshopy, panelové diskuse, doktorandské fórum). Hlavními keynote speakry byli Tara Brabazon z Austrálie (3D Librarian: Information Literacy in an Accelerated Age) a Jan van Dijk z Holandska (Digital and Substantive Skills for Every Citizen, Worker and Consumer in the 21st Century), kteří přiblížili své perspektivy informačního vzdělávání v inkluzivní společnosti. Zvaní řečníci (invited speakers) byli v letošním roce tři, Annemaree Lloyd a Ola Pilerot spolu se zástupcem Univerzity Karlovy, dr. Vítem Šislerem, který představil případovou studii vzdělávací hry Československo 38-89.

V šesti paralelních místnostech se odehrálo 17 přednáškových sekcí, složených z pěti až šesti přednášek. Přihlášeno bylo 12 posterů, 11 krátkých vstupů formou Pecha Kucha, 9 workshopů, 6 sdílení dobré praxe, 2 diskuzní panely a jedno doktorské fórum. Vybrané příspěvky jsou publikovány v konferenčním sborníku v rámci edice Communications in Computer and Information Science (Springer) a abstrakty všech příspěvků je možné pročíst v Book of Abstract.

Národní lékařská knihovna se na konferenci představila svým posterem Support of Health Information Literacy for Public Libraries in the Czech Republic, který nastínil stav podpory informační gramotnosti ve veřejných knihovnách a jehož autorkami byly Helena Bouzková, Eva Lesenková a Adéla Jarolímková.

Poster NLK Support of Health Information Literacy for Public Libraries in the Czech Republic

Poster NLK Support of Health Information Literacy for Public Libraries in the Czech Republic

Součástí konference byly i neformální aktivity v podobě Welcome Reception, Gala Dinner a nabídky výletů po Praze. Na závěr bylo oznámeno místo konání dalšího, jubilejního pátého ročníku – ve francouzském městě Saint Malo. Těšíme se!

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Konference ECIL. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/konference-ecil/. ISSN 1804-2031.