Konference o šedé literatuře a repozitářích

Lucie Friedlaenderová, Lenka Ptáčková, NLK

Již 9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích se konal 19. října 2016 tradičně v Ballingově sále Národní technické knihovny.

Po přivítání a seznámení s novinkami, týkajícími se funkcí a technického a softwarového zabezpečení Národního úložiště šedé literatury, začal dopolední blok převážně zahraničních přednášek. Bylo vidět, že současným trendům, výzkumu, analýzám v oblasti šedé literatury a budování repozitářů je věnována velká pozornost. Inspirativní byla shoda okolností, kdy autorka přednášky o portálu pro vědecká videa nemohla přijet a poslala video, které jsme zhlédli. Situaci ve vyhledávání elektronických závěrečných prací ve Francii, Německu a USA ukázal M. Kettler, který referoval o využívaných nástrojích ProQuestu.

Auditorium FOTO: Národní technická knihovna

Auditorium FOTO: Národní technická knihovna

Přednášky domácích autorů také analyzovaly současný stav (E. Bratková: Online vyhledávání disertací podle témat), vykreslovaly vize budoucnosti (N. Andrejčíková: Digitální repozitář v praxi – víc než jen úložiště dat), zabývaly se charakteristikou a funkcemi konkrétního repozitáře (J. Skůpa: Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře). Velmi aktuální byly přednášky s legislativními tématy (M. Myška: Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely, M. Koščík: Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu). Zmíněné nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU si patrně vyžádá technická opatření ze strany repozitářů a zvýšenou právní opatrnost ze strany organizací, které se data miningem zabývají a to i tam, kde jde o účely výzkumné.

Přednáška Evy Bratkové FOTO: Národní technická knihovna

Přednáška PhDr. Evy Bratkové, Ph.D. FOTO: Národní technická knihovna

Z pozice pracovníka knihovny, která buduje digitální archiv, byla velmi zajímavá přednáška R. Římanové o pilotním průzkumu mezi správci několika digitálních knihoven. Pojednávala o jejich profesním zařazením, vzdělání, přehledu činností, které vykonávají, nadšení a s tím souvisejícím velkým pracovním vytížením a možností vyhoření apod. Kromě zdůraznění významu označení pracovní pozice a jeho vazby na studijní programy autorka vyzdvihla problém neexistence dokumentace.

Příjemnou tečkou na konci konference byl příspěvek o firemních katalozích gramofonových firem z počátku 20. století.

Filip Šír z Národního muzea prezentuje Katalogy gramofonových firem ze začátku FOTO: Národní technická knihovna

Filip Šír z Národního muzea prezentuje Katalogy gramofonových firem ze začátku FOTO: Národní technická knihovna

Prezentace příspěvků

Sborník z konference

Příští 10. ročník konference se bude konat ve čtvrtek 19. října 2017 opět v NTK.

FRIEDLAENDEROVÁ, Lucie a Lenka PTÁČKOVÁ. Konference o šedé literatuře a repozitářích. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/konference-o-sede-literature-a-repozitarich/. ISSN 1804-2031.