Novinky v portálu Medvik

Klára Mašková, NLK

Během podzimu se v portálu Medvik objevily hned dvě novinky. První je možnost prodloužení výpůjček ve čtenářském kontě a tou druhou možnost nastavit si zapomenuté heslo.

Kvůli prodloužení výpůjček již není nutné přijít osobně do knihovny, zvednout telefon a zavolat či napsat email. Nyní má uživatel své výpůjčky pod kontrolou na jednom místě ve svém kontě. Vidí tam nejen jednotlivá data vrácení, ale má také možnosti jedním kliknutím toto datum změnit.

Možnost prodloužit si výpůjčky ve svém kontě

Možnost prodloužit si výpůjčky ve svém kontě

Výpůjčky se prodlouží o 31 dní od původního data vrácení. Z toho důvodu je možnost prodloužení dostupná týden před koncem výpůjční doby. Pozor na číslo v závorce u tlačítka prodloužit – zobrazuje počet dokumentů, které jsou v tomto týdenním limitu a skutečně jdou prodloužit. Záleží tedy na tom, kdy si uživatel dané dokumenty vypůjčí. Stane-li se, že si uživatel půjčí každý týden ve stejný den jednu knihu, pak musí každou prodlužovat zvlášť. Prodloužit výpůjčku jednoho dokumentu lze až 3x, pokud není rezervována jiným uživatelem.

Druhá významná změna přišla s novým webem. Uživatelé si sami v systému nastavují hesla, už je nezadávají do webových formulářů nebo nepíší na papírové přihlášky. Díky tomu si můžou i sami změnit heslo v případě, že ho zapomenou. Knihovník tak již nemá k heslu přístup. Jde hlavně o ochranu údajů uživatelů. V dnešní době jsou hesla pokladem, který by si měl každý chránit. Lidé často užívají jedno heslo na více místech. Mohlo se tedy stát, že heslo, které si dříve uživatel zvolil k přístupu do Medviku bylo stejné, jako heslo do jeho emailu apod.

Nastavení hesla

Nastavení hesla

S touto funkcí přichází změna i při registraci. Uživatel potřebuje heslo k tomu, aby se přihlásil do Medviku a mohl si začít objednávat dokumenty. K nastavení hesla je potřeba zadat email, do kterého přijde odkaz pro nastavení bezpečného hesla – platí to jak pro první nastavení, tak pro zapomenuté heslo. Z toho důvodu se email stává povinnou položkou při registraci. Samozřejmě uživatel má stále možnost volby komunikace. Znamená to, že emaily s upomínkami, informacemi o stavu objednávek ze vzdálených skladů atd., budou uživateli chodit pouze v případě, že si zatrhne email jako preferovanou komunikaci. Pokud však nemá zvolenou jako komunikaci SMS ani email, budou mu chodit upomínky poštou. Poštovné je pak uživateli naúčtováno.

Je logické, že si uživatel musí zvolit heslo při první registraci. Nesmí se však zapomínat na to, že dojde-li ke změně průkazky, ať již kvůli ztrátě nebo z jiné příčiny, dochází ke změně i čísla průkazu, což znamená, že si uživatel musí heslo nastavit znovu. To samé platí i při změně emailové adresy.

Medvik je souborný katalog a používá ho více knihoven. Zatím si uživatel musí heslo nastavit v každé knihovně individuálně. NLK však směřuje k tomu, že v budoucnu bude možné mít jedno heslo společné jak NLK, tak pro detašované pracoviště na – Oddělení vědeckých informací (OVI).

MAŠKOVÁ, Klára. Novinky v portálu Medvik. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/novinky-v-portalu-medvik/. ISSN 1804-2031.