Biblioterapie

Radka Kodetová, Kateřina Šafářová, NLK

Dne 28. 4. 2017 proběhl v Národní knihovně seminář na téma Biblioterapie. Seminář měl velký úspěch a byl obsazen do posledního místa.

První přednášející byla knihovnice Marcela Kořínková z Knihovny Kroměřížska, která biblioterapii praktikuje. Jak sama tvrdí, biblioterapie je jen podpůrnou metodou psychoterapie, která pomocí vhodně zvolených textů může klientovi usnadnit náhled na problematickou situaci, ve které se nalézá, a tak mu pomoci problém vyřešit. Tuto činnost dělá dobrovolně bez nároku na honorář a nutno podotknout, že sklízí úspěchy. Průběžně vytváří seznam literatury, který používá k biblioterapii a zveřejňuje ho na webových stránkách Knihovny Kroměřížska.[1] Spolupracuje s psychiatrickou léčebnou v Kroměříži, především pak s psycholožkou PaedDr. Mgr.  Bc. Hanou Paštěkovou, která byla druhou přednášející na semináři.

PaeDr. Paštěková nejdříve uvedla rozdělení duševních nemocí a následně uvedla několik případů ze své praxe, kde právě knihy pomohly při terapii. Její zkušenosti byly velmi zajímavé, některé z nich poměrně emotivní a došlo i na slzy.

Předposledním přispěvatelem byl spisovatel Petr Kukal. Poukázal mj. také na skutečnost, že biblioterapie, ač v sobě zahrnuje pojem „terapie“, je také metodou diagnostickou. Představil svoji knihu s biblioterapeutickými prvky určenou pro děti s názvem Tajemství panské zahrady. Je určena především pro děti 3. – 9. tříd, zejména pro věk 9 – 12 let. Tato věková kategorie není v literatuře pokryta. Děti se v tomto období dostávají do problémů, se kterými si neví rady.

Nepotřebují pohádky, ale zasazení děje do reálně existujícího prostředí. Jednotlivé příběhy v knize jsou zaměřeny na aktuální jevy (Tajemný text – šikana, Lítej jako pták – nemotornost, Nenech je čekat – arogance, Nejsi jeho pán – ztráta blízkého, Zavedu vás mezi ně – vandalismus, Nechte je zahrát – tlak na výkon, Láska žije z drobností – ohrožení rozvodem, Potřeboval jsi to pochopit – rasismus, Vyprávěj svůj příběh – hledání autenticity, Musíme se rozloučit – potřeba činu). Spisovatel svůj projev doplnil vtipnými poznámkami a tím tak pobavil všechny účastníky.

Na závěr se představila klientka, která využívá jak pomoc psycholožky, tak i pomoc Marcely Kořínkové. Její projev byl velmi otevřený, mluvila o svých nemalých psychických problémech (diagnóza: paranoidní schizofrenie s cyklickými psychózami, které vygradovaly až k několika pokusům o sebevraždu). Pro ještě větší autentičnost, přečetla i některé úryvky ze svého deníku, týkající se různých stádií svých psychických problémů. Zpověď byla velmi autentická a hluboce na přítomné zapůsobila. Jak sama klientka podotkla, tímto způsobem chce ukázat, jak lze s těmito problémy bojovat a podpořit tak všechny s podobnými problémy. Konečný bouřlivý potlesk byl projevem podpory a jistě i oceněním odvahy promluvit o tak citlivém a osobním problému.

Na semináři velmi zaujala naprostá spolupráce kolegů knihovnice – psychologa/psychoterapeuta – spisovatele – klientky/pacientky a jejich zapálení pro věc. Až člověku přišlo líto, že se s takovou spoluprací v oboru čistě lékařském často nepotkáváme. Všechny kazuistiky, poznámky a sdělení byly spontánně prolnuty trefnými a inspirativními připomínkami, náměty (někdy i všech třech přednášejících najednou) k jedné problematice. Toto velmi rozšířilo úhel pohledu posluchačů. I zodpovídání kladených dotazů publika bylo velmi spontánní, fundované a plné neskrývaných emocí. Zároveň se ukázala i schopnost přednášejících přiznat, že na otázku odpověď neznají. Způsob jejich přístupu posiloval sebevědomí knihovníků v tom, že není potřeba se před slovem biblioterapie až tolik ostýchat. Rozhodně jde ale o činnost velmi náročnou, zejména na čtení a empatii k lidem.

Seminář byl vzorovou ukázkou přenesení teoretických poznatků biblioterapie do běžné praxe. Zároveň ukázal biblioterapii jako jednu z možných služeb nabízených knihovnickou institucí s jejím přesahem i do oboru lékařství.

Poděkování vedení Národní lékařské knihovny za možnost účasti na semináři.

[1]http://www.knihkm.cz/sluzby/biblioterapie/databaze-knih.html

KODETOVÁ, Radka a Kateřina ŠAFÁŘOVÁ. Biblioterapie. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/biblioterapie/ . ISSN 1804-2031.