Oddělení vědeckých informací – knihovna IPVZ (OVI)

Kateřina Hájková, OVI IPVZ

Při založení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v roce 1953 vznikla také odborná knihovna, která nabízela obsáhlý fond odborné literatury a poskytovala knihovní, informační, referenční a rešeršní služby. I přes to, že šlo o renomovanou specializovanou knihovnu, která zajišťovala komplexní služby a přístup k informačním zdrojům, byla knihovna v roce 2009 bez náhrady kompletně zrušena.

Díky vstřícnému přístupu stávajícího vedení IPVZ v čele s ředitelem MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, se podařilo v původních prostorech znovu obnovit činnost Oddělení vědeckých informací IPVZ, které se nachází v 1. patře hotelu ILF v Budějovické ulici v Praze 4. V nově zrekonstruovaných prostorách je od 1. února 2017 v provozu moderní multifunkční prostor, který slouží zejména účastníkům a lektorům vzdělávacích akcí jako knihovna, studovna a místo pro práci na PC s bezplatným přístupem na internet. Oddělení vědeckých informací IPVZ se tak podařilo obnovit činnosti odborné knihovny, protože kvalitní zdroje odborných informací v podání knihovny a fungujícího informačního systému by neměly chybět v žádné vzdělávací instituci.

Velká podpora ze strany Národní lékařské knihovny, vedené ředitelkou PhDr. Helenou Bouzkovou, umožnila připojit se ke knihovnímu informačnímu systému MEDVIK. V knihovně jsou poskytovány bibliografické, referenční a rešeršní služby. Uživatelé mohou prostřednictvím portálu MEDVIK on-line vyhledávat odborné publikace. K dispozici jsou i určité tituly odborných lékařských a nelékařských časopisů.

Připojení do portálu MEDVIK výrazně ulehčilo katalogizaci vlastního knihovního fondu IPVZ a vyhledávání bibliografických záznamů ze všech odborných knihoven zapojených v portálu MEDVIK. Poděkování za spolupráci při přípravě a provozu knihovny IPVZ patří pracovníkům Národní lékařské knihovny PhDr. Heleně Bouzkové, PhDr. Evě Lesenkové, Ph.D., PhDr. Evě Valdmanové, Mgr. Filipovi Křížovi, Bc. Michalovi Záviškovi, Mgr. Adéle Jarolímkové, Ph.D,  Mgr. Lence Maixnerové a dalším.

Oddělení vědeckých informací bezplatně zpřístupňuje odborné veřejnosti unikátní výukové texty, které slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, jakými jsou například ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. Elektronické verze všech těchto textů jsou k dispozici na webových stránkách IPVZ.

Dále je v knihovně možnost zaregistrovat se přímo na místě jako uživatel do Národní lékařské knihovny a získat tak přístup k odborným publikacím i do odborných medicínských databází.

Oddělení vědeckých informací IPVZ vedle činností knihovny podporuje i spojení lékařské praxe s uměním. Jako první byla v červnu 2017 uspořádána výstava fotografií MUDr. Jiřího Steinbacha, primáře ARO NH Hospital, a.s. v Hořovicích. Výstava je k vidění v kavárně hotelu ILF od 7. června 2017 do 30. září 2017.

Věříme, že Oddělení vědeckých informací se stane místem, kde návštěvníci získají potřebné odborné informace a kam se budou rádi vracet.

FOTO: IPVZ

HÁJKOVÁ, Kateřina. Oddělení vědeckých informací – knihovna IPVZ (OVI). Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/oddeleni-vedecky…nihovna-ipvz-ovi/ . ISSN 1804-2031.