Vzdělávání seniorů ve spolupráci s ÚMČ Praha 2

Iva Zadražilová, NLK

Po úspěšných seminářích pro cílovou skupinu čtenářů-seniorů připravila Národní lékařská knihovna podobné akce, tentokráte ve spolupráci s Městskou částí Prahy 2. Tato městská část chystá pro seniory, kteří na Praze 2 bydlí, různé semináře, přednášky, výlety nebo zajímavé tipy a sdružuje starší spoluobčany v klubu Dvojka pro seniory. Senioři, kteří do tohoto klubu vstoupí, potom můžou na základě členské karty čerpat výhody nejen u smluvních partnerů, ale hlavně využít široké nabídky akcí určených speciálně pro ně. Vzhledem k faktu, že NLK sídlí na Praze 2 a je knihovnou veřejnou, zdálo se logické nabídnout členům klubu Dvojka vzdělávací akce a využít potenciálu lektorů NLK i směrem k veřejnosti.

Pro začátek spolupráce byly zvoleny dva pilotní semináře, jejichž témata byla vybrána právě s ohledem na cílovou skupinu. Jako první se uskutečnil seminář Užitečný internet pro seniory. Do počítačové učebny dorazilo ve středu 7. 6. 2017 deset seniorů a během dvou a půl hodin se lektorce PhDr. Ivě Zadražilové z NLK podařilo provést je užitečnými a prakticky využitelnými příklady, které jim ulehčí jejich práci s internetem.

Seminář měl následující anotaci:

Podívat se na internet a najít tam informaci dnes umí už téměř každý. Důležité ale je, jakým způsobem vyhledáváme a k jakým činnostem můžeme internet využít. Každým dnem se objevují nové možnosti, a pokud nám o nich nikdo neřekne, sami si je nenajdeme. Umíte spustit internet, ale máte občas problémy najít, co potřebujete? Chtěli byste se dozvědět o zajímavých funkcích a nástrojích, které můžete zdarma jednoduše používat? Naučit se různé triky pro vyhledávání a získat tipy na jednoduché online nástroje, které můžete využít pro zjednodušení práce? A přesvědčit se o tom, že práce s internetem není vůbec náročná?

Druhý seminář vedla Mgr. Lenka Maixnerová, taktéž z NLK, jejímž koníčkem je genealogie a díky své práci v knihovně umí vyhledávat v mnoha zdrojích, které se tohoto tématu týkají. Spojila tedy obě tyto dovednosti do přednášky s názvem Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu. Protože nebylo nutné, aby účastníci využívali počítače, konala se přednáška v zasedací místnosti ÚMČ Praha 2 a to ve středu 14. 6. 2017. Účastnilo se jí patnáct seniorů a trvala skoro tři hodiny. Anotace semináře byla jednoduchá: Internet nabízí stále více zdrojů pro genealogy. Na začátku se zdigitalizovaly a zpřístupnily staré matriky, ale dnešní možnosti jsou mnohem širší. Zajímá vás, jaké jsou další zajímavé digitalizované a zveřejněné archivní prameny, které můžete při pátrání po svém rodokmenu využít? Jak se dostanete k volně dostupným databázím a portálům, zaměřeným nejen na genealogii? Chtěli byste se naučit, jak vyhledávat v elektronických archivech a používat nástroje na tvorbu rodokmenu a zpracování získaných informací?

Oba semináře se u seniorů setkaly s více než pozitivním ohlasem. Účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí, svěřovali se lektorkám se svými zkušenostmi a zapisovali si nově získané informace. Vyjádřili také přání, aby se podobné semináře opakovaly i nadále a přislíbili na nich svou účast. Národní lékařská knihovna tedy vstoupí do jednání s ÚMČ Praha 2 o navázání dlouhodobější spolupráce a bude se snažit pokrýt poptávku po vzdělávání tématy, která patří do knihovnického světa a současně jsou zajímavá pro širokou veřejnost.

FOTO: NLK

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Vzdělávání seniorů ve spolupráci s ÚMČ Praha 2. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/vzdelavani-senio…ci-s-umc-praha-2/. ISSN 1804-2031.