Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ

Kateřina HÁJKOVÁ, Oddělení vědeckých informací IPVZ

V úterý 12. 6. 2018 proběhlo v Hotelu ILF v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha slavnostní zahájení provozu digitálního anatomického stolu Anatomage. Jedná se o první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice, který umožňuje manipulaci s digitálně zobrazenými reálnými těly a s klinickými snímky ve vysokém rozlišení. IPVZ se pořízením anatomického stolu připojil ke vzdělávacím institucím jako je například Stanford University.

Ministru zdravotnictví ČR Mgr.et Mgr. Adamu Vojtěchovi (třetí zleva) ukazuje práci s anatomickým stolem Jan Sokol. Vpravo ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA. FOTO: K Hájková

Anatomický stůl umožňuje studium čtyř rekonstruovaných celých lidských těl v libovolných řezech, samostatně zobrazovat více než 20 detailně zpracovaných anatomických systémů a ukazovat přes 1000 klinických případů a patologických jevů, které jsou k dispozici ve formě původních klinických snímků nebo zrekonstruovaného 3D modelu. Stůl disponuje nástroji pro rotaci 3D modelů a pro práci s jednotlivými funkčními a anatomickými systémy lidského těla. Díky široké nabídce nástrojů může anatomický stůl zastávat celou řadu funkcí, může například zobrazovat i skeny různých vyšetření z vlastní klinické praxe.

Stůl poskytuje možnost virtuální pitvy, interaktivní přednášky nebo studium konkrétních patologických případů. Lektoři si mohou přípravit snímky pro své prezentace. Stůl nabízí i možnost výběru zobrazených struktur, přesné nastavení úhlu pro jejich vyobrazení a nastavení jejich kontrastu a výraznosti. Vytvořené snímky jsou potom jednoduše exportovatelné.

Anatomický stůl Anatomage. FOTO: K. Hájková

Díky široké nabídce funkcí je anatomický stůl využitelný v rámci výuky nejrůznějších medicínských oborů, zvláště v rámci výuky celého spektra zobrazovacích metod, chirurgických, ortopedických a fyzioterapeutických postupů.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-1-2/slavnostni-zahajeni-provozu-anatomickeho-stolu-v-ipvz/. ISSN 1804-2031.