IFLA Global Vision

Redakce LK

Nevládní, nezisková Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions), sdružující knihovnické instituce, svazy a spolky z celého světa, zahájila v dubnu 2017 na své konferenci v Aténách celosvětovou diskusi o budoucích směrech rozvoje knihoven. Prezidentka Donna Scheederová a generální sekretář IFLA Gerald Leitner vyzvali knihovníky z celého světa k diskusi o budoucnosti knihoven. IFLA tak zahájila debatu o celosvětové vizi nazvanou IFLA Global Vision.

Nejprve byly na šesti workshopech po celém světě hledány společné knihovnické vize budoucnosti. V České republice se návazně konala dvě rokování na stejné téma. Souběžně probíhalo celosvětové online hlasování o směřování knihoven, po kterém následovala kampaň #MyiflaGlobalVision.

Dokument Global Vision Report Summary byl zveřejněn 19. března 2018. Na jaře a v létě letošního roku se pak uskutečnily další workshopy, v srpnu byly k dispozici podrobné výsledky analýzy dosud získaných dat. Na období od srpna 2018 do března 2019 je plánována analýza a zpracování návrhu konkrétních akcí. V neděli 26. 8. 2018 bylo zahájeno online vyplňování ankety https://ideas.ifla.org/, oceňování priorit z 10 vybraných příležitostí a hlavně kreativní konkrétní nápady, jak tyto příležitosti uvést do praxe. Z těchto návrhů by pak měla vycházet strategie IFLA na léta 2019–2024, s jejímž představením se počítá v srpnu 2019. Poprvé v historii IFLA má tak každý knihovník možnost se vyjádřit ke společné budoucnosti = tvořit Strategii IFLA a akční plán na období 2019 – 2024.

O celosvětové aktivitě IFLA referují články v Bulletinu SKIP od roku 2017 – https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/klicova-slova/ifla

Použité zdroje:

PRUCKOVÁ, Lenka; RICHTER, Vít. Zapojte se do celosvětové diskuze o budoucnosti knihoven IFLA Global Vision. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 2 [cit. 2018-12-06]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/179

PRUCKOVÁ, Lenka. IFLA Global Vision aneb Jak vidíme budoucnost knihoven. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 4 [cit. 2018-12-06]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/279

JANSOVÁ, Linda. IFLA Global Vision – první výsledky a návazné aktivity. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 1 [cit. 2018-12-06]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/297

MAIXNEROVÁ, Lenka. Evropský regionální workshop IFLA Global Vision. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 2 [cit. 2018-12-06]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/397


Citace

Redakce LK. IFLA Global Vision. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/ifla-global-vision/. ISSN 1804-2031.