Jednoznačné identifikátory v českých jmenných autoritách

Michal ZÁVIŠKA, NLK

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo v Ballingově sálu Národní technické knihovny tradiční výroční setkání supervizorů národních jmenných autorit. Kromě jiných aktuálních problémů a výměny zkušeností zde zazněla jedna důležitá informace, která by neměla v žádném případě zapadnout. PhDr. Zdeněk Bartl z Oddělení národních jmenných autorit Národní knihovny České republiky přislíbil v průběhu roku 2019 připravit implementaci různých jednoznačných personálních identifikátorů do záznamu jmenných autorit. V současné době lze návrhy na konkrétní identifikátory zasílat přímo PhDr. Zdeňku Bartlovi z NK ČR.

Personální identifikátory slouží k jednoznačné identifikaci autora, jeho díla a vzájemného rychlého a spolehlivého propojení jak v bibliografických databázích, tak při procesu hodnocení vědy. V neposlední řadě nám v budoucnu poslouží také při prezentaci našich databází pomocí linked data (propojených dat).

Za NLK budeme navrhovat implementaci těchto identifikátorů:

Použitá literatura:

SKÁLOVÁ, Hana. Personální identifikátory výzkumných a vědeckých pracovníků a jejich význam. Časopis lékařů českých. 2017, 156(4), 213. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/personalni-identifikatory-vyzkumnych-a-vedeckych-pracovniku-a-jejich-vyznam-61491

LICHTENBERGEROVÁ, Edita. Ze světa katalogizační politiky. [online prezentace] 2018 Dostupný z: https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2018/11.-vyrocni-seminar-sk-cr-26.11


Citace

ZÁVIŠKA, Michal. Jednoznačné identifikátory v českých jmenných autoritách. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 22.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/jednoznacne-identifikatory-v-ceskych-jmennych-autoritach/. ISSN 1804-2031.