Knižní novinky

Redakce LK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Knihovní zákon

„Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.) upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Knihovnu v České republice má téměř každá větší či menší obce. Dokonce platí, že na počet obyvatel je u nás nejvíce knihoven v Evropě.

JUDr. Tereza Danielisová, která pracuje v Městské knihovně v Praze, a je autorkou knihy Knihovní zákon: komentář se ve svých komentářích pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři systém knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.

DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-156-1.

Knihovnické fondy, procesy a služby

Knihovnictví je široký obor, který se v Česku vyučuje na třech univerzitách a na více než deseti středních školách a literatura k němu existuje převážně v angličtině. Proto se autoři knihy Knihovnické fondy, procesy a služby rozhodli napsat komplexnější publikaci, která by byla základem pro studium oboru.

Její první část se věnuje knihovním fondům, procesům a službám. Definuje základní pojmy, popisuje systém knihoven, představuje základní procesy a služby a věnuje se i vzdělávání. Kniha se sice zaměřuje zejména na prostředí knihoven, ale velká část informací v ní obsažených je přenositelná i do jiného prostředí. Problematika digitalizace, uchovávání, zpřístupňování dokumentů, standardů, principy akvizice zdrojů, vyhledávání informací, design služeb, vzdělávání, s tím související legislativa a technologie, to vše můžeme využít v knihovnách, ale také na úřadě nebo ve firmě.

KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ, ed. Knihovnické fondy, procesy a služby. Brno: [Martin Krčál], 2018. Knihovnictví a informační vědy. ISBN 978-80-88071-03-7.

Bibliotherapy

Kniha přináší nejnovější praktické i teoretické poznatky v oblasti biblioterapie. Autorky Sarah McNikol a Liz Brewster se zabývají různými modely a přístupy k biblioterapii. Přináší historický přehled biblioterapie, uvádí praktické příklady jejího využití ve světě a ukazují, jak je možné různé teorie aplikovat v praxi.

Sarah McNicol je výzkumná pracovnice v Education and Social Research Institute, Manchester Metropolitan University.

Liz Brewster působí jako pedagog na Lancaster Medical School, Lancaster University.

MCNICOL, Sarah a Liz BREWSTER. Bibliotherapy. London: Facet Publishing, 2018. ISBN 978-1-78330-341-0.


Citace

Redakce LK. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.