Nové kolekce e-knih ve zdrojích NLK

Adam KOLÍN, NLK

Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) v tomto roce rozšířila nabídku elektronických zdrojů o dvě kolekce e-knih, které jsou vhodné primárně pro studenty medicíny a další zdravotnické obory. Začátkem roku se jednalo o zahraniční kolekci Thieme MedOne Education a v říjnu o českou kolekci Bookport.

Přístup k oběma kolekcím e-knih je možné uskutečnit přes portál Medvik, kde lze zobrazit všechny e-knihy, které NLK nabízí, pomocí kolekce E-knihy viz obr. 1.

Obrázek 1 – Kolekce e-knih v portálu Medvik

Záznamy e-knih od nakladatelství Thieme jsou popsány deskriptory MeSH viz obr. 2, zatímco kolekce portálu Bookport na toto čeká. Jednotlivé záznamy papírových variant e-knih z portálu Bookport však obsahují odkazy na elektronickou verzi, a to zatím nahrazuje neoindexované záznamy e-knih viz obr. 3.

Obrázek 2 – Záznamy e-knih od nakladatelství Thieme v portálu Medvik

Obrázek 3 – Podrobný záznam e-knih v portálu Medvik z české kolekce Bookport

Na webových stránkách NLK byly také vytvořeny profily kolekcí s video návody a s odkazy na manuály. Přihlášení do obou kolekcí je možné pouze s přihlašovacími údaji uživatele NLK. Kolekce nakladatelství Thieme je přístupná na počítačích v NLK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, naopak pro e-knihy z portálu Bookport je možné přihlášení přímo na stránkách portálu. Uživatel si však musí vybrat možnost Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz viz obr. 4, jinak mu přihlašovací údaje nebudou fungovat a to ani na počítačích NLK. Tato možnost mu nabídne přihlásit se přes instituci, u které je uživatel registrován, a dále pak použije přihlašovací údaje uživatele NLK.

Obrázek 4 – Přihlášení do Portálu Bookport

Thieme MedOne Education

Kolekce obsahuje výběr 111 e-knih psaných v angličtině pro studium klinické a teoretické medicíny včetně anatomie, radiologie, fyzioterapie, zubního lékařství nebo výživy. Jedná se především o učebnice, referenční díla a atlasy s plnobarevnými ilustracemi a videi. E-knihy můžete číst online, případně si stáhnout jednotlivé kapitoly do souboru ve formátu PDF. Kromě toho nakladatel umožňuje založení osobního účtu, který propojí přes aplikaci nabízený obsah s mobilním zařízením s operačními systémy iOS a Android.

Uživatelské rozhraní je velice jednoduché viz obr. 5. Nad nabídkou titulů je základní vyhledávací pole, které umožňuje prohledávat plné texty e-knih. V online prohlížené e-knize se uživatel orientuje pomocí obsahu, který je umístěn v levém sloupci. Kromě toho v dalších záložkách sloupce může pracovat s multimediálním obsahem každé e-knihy nebo výsledky vyhledávání v konkrétní knize tzv. hits viz obr. 6.

Obrázek 5 – Uživatelské rozhraní kolekce Thieme MedOne Education

Obrázek 6 – Ukázka e-knihy z kolekce Thieme MedOne Education

Bookport

Kolekce českých e-knih vydaných po roce 2004 z nakladatelství Grada, Galén a dalších českých nakladatelů. V současné době je pro uživatele NLK dostupných 627 e-knih z oblasti odborné zdravotnické a lékařské literatury.

Obrázek 7 – Úvodní stránka portálu Bookport

E-knihy lze číst online v prohlížeči i off-line skrze aplikaci Bookport, kterou lze stáhnout do zařízení pro operační systémy od firem Microsoft (Windows), Apple (iOS) a Google (Android). Jde všechno o mobilní zařízení a tablety. Jedinou výjimkou jsou počítače s operačním systémem Windows 10, jelikož platforma nepodporuje ani čtečky. Aplikaci lze používat na třech zařízeních, mezi kterými probíhá automatická synchronizace, a které si pamatují místo, kde uživatel skončil číst.

Uživatelské rozhraní je opět velice jednoduché, jedno vyhledávací okno a nabídka v Katalogu knih, která obsahuje tematické rozčlenění. Uživatelů NLK se týká pouze kategorie Zdravotnické a lékařské literatury. V ní se nachází ještě dílčí rozčlenění podtémat. U samotného záznamu e-knihy si pak můžete vybrat možnost čtení viz obr. 8. Online prohlížení není omezeno počtem prohlédnutých e-knih.

Obrázek 8 – Záznam e-knihy v portálu Bookport

Podmínky off-line použití jsou nastaveny na 5 knih pro jednoho uživatele. Z textu e-knih nelze kopírovat ani tisknout. Aplikace i online prohlížení umožňuje vytváření poznámek (editace, sdílení s ostatními uživateli, klonování poznámek atd.) viz obr. 9. Každý uživatel si v rámci svého konta může vytvořit vlastní kolekci e-knih. K dostupné kolekci lze dokoupit jakoukoliv další knihu z nabídky portálu Bookport.

Obrázek 9 – Online zobrazení e-knihy v portálu Bookport


Citace

KOLÍN, Adam. Nové kolekce e-knih ve zdrojích NLK. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 08.02.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/nove-kolekce-e-knih-ve-zdrojich-nlk/. ISSN 1804-2031.