Palpace v knihovně

Kateřina HÁJKOVÁ, oddělení vědeckých informací IPVZ

V prostorách knihovny (Oddělení vědeckých informací) IPVZ se v říjnu a listopadu 2018 konaly dva mimořádné kurzy nazvané Palpace, jak ji neznáte.

Celodenní vzdělávací akci, která byla určena pro lékaře a fyzioterapeuty, připravila a vedla Mgr. Michaela Veverková z katedry Rehabilitační a fyzikální medicíny IPVZ.

Palpace je základní metoda lékařského vyšetření. Jedná se o vyšetření pohmatem, kterým je možné zjišťovat citlivost, konzistenci a velikost jednotlivých částí těla. Na povrchu těla se palpace provádí mírným tlakem a dá se cílit například na vyšetření kůže, podkoží, fascií, svalů, kostí i kloubů. Palpace prováděná větším tlakem se zaměřuje na orgány v těle pacienta.

Na začátku kurzu představila Mgr. Kateřina Hájková odborné činnosti Oddělení vědeckých informací IPVZ, přístup k medicínským databázím Národní lékařské knihovny a možnost registrace do NLK, kterou někteří účastníci využili již během kurzu.

Dále představila multifunkční anatomický stůl (http://anatomage.ipvz.cz), který zobrazuje reálná lidská těla v životní velikosti, jednotlivé orgány a více než 1000 klinických případů. Anatomický stůl je využitelný při výuce jednotlivých medicínských oborů, zobrazovacích metod i pro konzilia u jednotlivých pacientů z vyšetření přinesených na vlastním CD či USB.

Zmíněný kurz palpací byl propojením praktického nácviku palpací jednotlivých svalů, šlach, kostí i kloubů s virtuálním 3D zobrazením anatomického systému.

Prostor knihovny s anatomickým stolem a masážními stoly připravený pro kurz palpace

Lektorka kurzu Mgr. Veverková při výkladu u anatomického stolu

Lektorka kurzu Mgr.Veverková při výkladu u anatomického stolu

Jan Sokol při výkladu u anatomického stolu

Lektorka kurzu Mgr. Michaela Veverková postupně ukázala palpace na pánvi, dolních končetinách, trupu, krku a na horních končetinách, vše  propojené s klinickými souvislostmi. Praktické nácviky na masážních lehátkách probíhaly v kombinaci s názornými ukázkami palpovaných částí těla na anatomickém stole. S krátkou prezentací se kurzu zúčastnil i Jan Sokol, který v Oddělení vědeckých informací působí jako odborný školitel při práci s anatomickým stolem.

Díky atraktivní náplni kurzu a propojení virtuální reality s praktickým procvičováním měl kurz palpace velice kladný ohlas ze strany účastníků.

Vzhledem k velkému zájmu o anatomický stůl zajišťuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jeho využití i v dalších vzdělávacích akcích pro lékaře a nelékaře.

  Mgr. Michaela Veverková

Absolvovala FTVS a od ukončení studií pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Zde působila pod vedením profesora Jandy, se kterým se podílela na polyelektromyografických, postugrafických i dalších výzkumech. Absolvovala stáže u profesora Lewita a učila s ním v kurzech manuální medicíny. V současné době Mgr. Veverková vyučuje v IPVZ v kurzech manuální medicíny a podílí se i na organizaci a výuce ve specializačním studiu Aplikované fyzioterapie. Dále asistuje Bc. Bezvodové v kurzech manuální medicíny a senzomotorické stimulace. Současně pracuje na klinice rehabilitačního oddělení ve Vinohradské nemocnici. Je absolventkou více než 20 odborných kurzů včetně: Brügger-koncept, DNS, McKenzie metoda MDT, Mulligan Concept, PNF, reflexní lokomoce dle Vojty aj.  Mgr. Veverková je součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Palpace v knihovně. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/palpace-v-knihovne/. ISSN 1804-2031.