Středisko vědeckých informací v Nemocnici Pardubice

Dana TLAPÁKOVÁ, SVI – Lékařská knihovna Pardubice

Středisko vědeckých informací (SVI) – Lékařská knihovna vzniklo v roce 1959 jako součást dnešní akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. (NPK). Díky rozsáhlé rekonstrukci v roce 2015 získala knihovna útulné prostředí nejen pro zaměstnance, ale i uživatele. Po sloučení nemocnic Pardubického kraje SVI vede metodicky i další knihovny NPK, a to Odbornou knihovnu v Orlickoústecké nemocnici a Lékařskou knihovnu v Litomyšlské nemocnici.

Všechny knihovny jsou evidovány u Ministerstva kultury ČR a splňují podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Knihovny získaly grant na pořízení jednotného knihovního softwaru a zpřístupnily katalog, který je dostupný na adrese knihovna.nempk.cz a kromě vyhledávání knih, umožňuje po přihlášení i správu osobního účtu.

SVI je knihovnou základní se specializovaným fondem s českou lékařskou, ošetřovatelskou a psychologickou literaturou. Posláním knihovny je poskytovat kvalitní odborné knihovnické a informační služby podle požadavků a potřeb svých uživatelů, především lékařů a odborných pracovníků NPK a rovněž odborné zdravotnické veřejnosti, přispívat k rozvoji jejich odborné úrovně a podporovat jejich vědeckou, pedagogickou a léčebně preventivní činnost.

Veškeré poskytované služby např. výpůjční, informační, meziknihovní jsou pro zaměstnance bezplatné ( knihovní a výpůjční řád na webových stránkách). Pokud uživatel potřebuje získat podklady pro chystanou přednášku, odbornou práci je možné si nechat vypracovat rešerši. Knihovní fond SVI je průběžně doplňován nejnovějšími a nejžádanějšími tituly. Knihovna pravidelně odebírá 40 českých a 6 zahraničních časopisů. Pokud kniha nebo časopis není ve fondu, nabízí knihovna možnost meziknihovní výpůjční služby (MVS), tedy objednání požadovaného titulu z jiné knihovny. Lékařská knihovna se nachází v budově ředitelství v 1. patře budovy č. 11 a je otevřena každý všední den kromě středy.


Citace

TLAPÁKOVÁ, Dana. Středisko vědeckých informací v Nemocnici Pardubice. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/stredisko-vedeckych-informaci-v-nemocnici-pardubice/. ISSN 1804-2031.