Získat knihu nebo jiný dokument z jakékoliv české knihovny je díky ZÍSKEJ jednoduché, rychlé, efektivní

Anna FILÍNOVÁ, Servisní centrum Získej

Představujeme ZÍSKEJ

ZÍSKEJ je národní platforma pro sdílení fondu, kterou vyvinula a provozuje Národní technická knihovna. Jejím cílem je vytvoření a zajištění snadného poskytování meziknihovních výpůjčních služeb.

Služba ZÍSKEJ nabízí možnost objednat si knihu či jakýkoliv dokument kdykoliv a kdekoliv a pohodlně sledovat stav objednávky. Jednoduché webové rozhraní ZÍSKEJ umožňuje knihovníkům jednoduše a přehledně evidovat a zpracovávat požadavky svých čtenářů, nastavovat a spravovat profil své knihovny, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití systému v podobě webové aplikace stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího vybavení knihoven. ZÍSKEJ knihovnám nabízí několik základních modulů:

 •        autentizační modul a slučování identit
 •        tvorba požadavků
 •        modul řízení požadavků, který zpracovává frontu příchozích požadavků
 •        hlídací pes pro hlídání časových limitů
 •        monitorování kvality služeb
 •        statistiky.

Jak ZÍSKEJ funguje z pohledu knihovníka

K využívání služby ZÍSKEJ je nejdříve potřeba s Národní technickou knihovnou uzavřít smlouvu o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ. Poté zapojená knihovna, respektive její správce, od Servisního centra ZÍSKEJ dostane přístupové údaje. Správce knihovny pak sám v systému určí knihovníky, kteří budou v jeho knihovně se ZÍSKEJ pracovat. Pak už nic nebrání tomu službu plně používat.

Kromě určení knihovníků, kteří mají do ZÍSKEJ přístup, má správce knihovny v uživatelském účtu možnost nastavit řadu parametrů, které následně ovlivňují chování systému. Kromě základních údajů o knihovně je zde možnost nastavit ceny za MVS pro své i ostatní čtenáře. Dále je zde možné upravovat běžné provozní hodiny a plánované uzávěrky, aby mohl systém správně vybírat vhodné kandidáty na zpracování požadavků.

Knihovníkovi se po přihlášení do ZÍSKEJ zobrazí lišta, která mu nabídne vytvoření nové objednávky, sledování již odeslaných objednávek či stav požadavků od žádajících knihoven. Rovněž je zde umístěna ikonka pro zjištění statistik či náhled profilu knihovny.

Pakliže má knihovník od uživatele knihovny požadavek na MVS, založí v systému novou objednávku, a to buď manuálně či automaticky přes knihovny.cz.

Po vytvoření objednávky má knihovník možnost automaticky načíst dostupnost, tedy systém sám zjistí, kde je žádaný dokument volně k dispozici a může tak být knihovně zapůjčen. V tuto chvíli systém podporuje MVS v podobě sdílení originálního dokumentu, postupně se chystá doplnění o možnost sdílení i jeho kopie a EDD. Další možností je zadání dožádané knihovny ručně.

Aby byla síť knihoven rovnoměrně a spravedlivě využívána, ZÍSKEJ řadí vhodné kandidáty na zpracování požadavků na základě tzv. load balancingu. V této fázi může knihovník určit, kterou knihovnu si přeje oslovit jako první až třetí.

Pokud dožádaná knihovna žádost otevře, v systému se změní stav požadavku z NOVÝ na VE ZPRACOVÁNÍ. V tom samém okénku lze posléze sledovat, zda knihovna požadovaný dokument již zaslala či ho připravila k vyzvednutí, zda jí byl vrácen v pořádku, případně zda požadavek stornuje či reklamuje. Veškeré požadavky jsou tak monitorovány v celém jejich životním cyklu.

Pokud knihovna funguje i jako dožádaná knihovna a poskytuje služby sdílení svého fondu (což si v systému ZÍSKEJ může zakázat), uvidí v systému pod ikonkou Požadavky nový požadavek, aby zapůjčila určitý dokument ze svého fondu. Zde požadavek buď přijme, odmítne, nebo přijme s podmínkou (např. vyšší cena, kratší výpůjční lhůta, prezenční výpůjčka, jiné vydání atd.). Požadavky lze filtrovat a řadit podle libovolného atributu požadavku.

Na téže stránce je poté možné sledovat, zda žádající knihovna knihu již vrací a zasílá zpět, je možné zde potvrdit, že kniha v pořádku došla zpět, čímž bude požadavek uzavřen, ale i reklamovat, že přišel jiný/poškozený dokument.

Veškeré požadavky na doručení dokumentů jsou v ZÍSKEJ monitorovány a jsou hlídány časové limity na jejich plnění. Při hrozbě nedodržení časového limitu a při jejich skutečném překročení jsou zasílány varování a avíza.

Výhody ZÍSKEJ

 • univerzální nástroj pro podporu sdílení fondů knihoven a doručovacích služeb
 • výrazné rozšíření portfolia nabízených služeb díky vzájemnému sdílení tištěných i elektronických fondů
 • pružnější model akvizice – pořizování informačních zdrojů až v okamžiku reálné potřeby v reálném čase (akvizice a údržba informačního portfolia je finančně náročná a mnoho institucí si nemůže dovolit nakupovat všechny dokumenty)
 • zrychlení a zefektivnění doručování dokumentů díky monitorování
 • netřeba dalších investic do vybavení knihovny
 • jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní
 • možnost platby online přes platební bránu společnou pro všechny typy služeb
 • modernizace knihovních služeb – online zboží a služby dostupné z jednoho místa
 • zaškolení odborných knihovnických pracovníků
 • zajišťování procesní a technické podpory Servisním centrem ZÍSKEJ

Pokud vás ZÍSKEJ zaujalo, neváhejte nás kontaktovat na ziskej@techlib.cz, rádi pro vaši knihovnu připravíme školení.


Citace

FILÍNOVÁ, Anna. Získat knihu nebo jiný dokument z jakékoliv české knihovny je díky ZÍSKEJ jednoduché, rychlé, efektivní. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/ziskat-knihu-nebo-jiny-dokument-z-jakekoliv-ceske-knihovny-je-diky-ziskej-jednoduche-rychle-efektivni/. ISSN 1804-2031.