25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové

PhDr. Lenka PTÁČKOVÁ, NLK

Koncem tohoto roku odchází z Národní lékařské knihovny (NLK) naše dlouholetá spolupracovnice a milá kolegyně, knihovnice PhDr. Eva Weichetová. V NLK pracovala dlouhých 25 let. Celý její profesní život je spjat s počítačovým zpracováním Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ). Nejprve pracovala v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací – Ústřední technická základna (ÚVTEI-ÚTZ), kam nastoupila hned po ukončení studia v roce 1977 a kde se od té doby, s výjimkou let strávených na mateřské dovolené, až do roku 1994 věnovala zpracování počítačových výstupů BMČ. Tenkrát ještě na velkém sálovém počítači. Již tehdy spolupracovala s NLK (tehdy ÚVLI).

V roce 1994 nastoupila do NLK do oddělení automatizace a opět se BMČ stala náplní její práce, nejprve v systému CDS-ISIS, posléze Aleph a nakonec v systému Medvik. Od roku 1996 se podílela na spolupráci s firmou Albertina Icome na přípravě dat pro CD (později DVD) BiblioMedica. To v té době byl moderní a hojně využívaný prostředek pro vyhledávání lékařských informací české provenience, protože on-line přístup do databáze BMČ byl zahájen až v roce 1999.

Chtěla bych Evě touto cestou s celým kolektivem spolupracovníků popřát do další etapy života hodně zdraví, klidu a pohody.


Citace

PTÁČKOVÁ, Lenka. 25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/25-let-s-bmc-v-nlk-aneb-podekovani-eve-weichetove/. ISSN 1804-2031.