BiblioMedica 1996-2019: změna dostupnosti BMČ

Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca byla mnoho let dostupná prostřednictvím portálu Medvik a DVD Bibliomedica. Toto DVD vycházelo čtvrtletně od roku 1996. Poslední DVD s aktualizačními údaji posledního čtvrtletí roku 2019 vyjde na začátku roku 2020.

Foto: NLK

Jako plnohodnotná náhrada již v plném provozu slouží logická báze ve vyhledávacím rozhraní Medvik. V tomto rozhraní je nyní mimo jiné možné odděleně vyhledávat jak v části BMČ články, tak nově i v celé BMČ, tedy i v bázi obsahující jak články, tak monografie a seriály. Věříme, že se tato změna podstatněji nedotkne našich uživatelů a naopak zvýší komfort při vyhledávání. Aktualizace BMČ v portálu Medvik oproti DVD probíhá každou noc.


Citace

NLK. BiblioMedica 1996-2019: změna dostupnosti BMČ. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/bibliomedica-1996-2019-zmena-dostupnosti-bmc/. ISSN 1804-2031.