Knižní novinky

Mgr. Alexandra SURÁ, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Digital Humanities: An Introduction for Librarians

V digitálních humanitních vědách sehrávají knihovny důležitou úlohu. Účelem publikace je přiblížit tento interdisciplinární obor lidem pracujícím v knihovnách. Po nastínění krátké historie jsou představeny metodiky, technologie, nástroje a možnosti uplatnění digitálních humanitních věd. Autoři sdílejí zkušenosti z již existujících projektů digitálních humanitních věd, které probíhají v řadě knihoven ve  Velké Británii, Evropě a Spojených státech.

CHAMBERS, Sally. Digital humanities: an introduction for librarians. London: Facet Publ., 2018. ISBN 9781783301294.

Library marketing basics

Publikace, jejíž hlavním cílem je představení základů marketingu v knihovnách. Poskytuje návody, tipy a triky, které lze využít jak při propagaci a způsobu prezentování knihovny, tak při poskytování knihovnických služeb. Autor publikace chce ukázat, že i s nízkým rozpočtem a malým týmem nadšených a kreativních knihovníků je možné úspěšně realizovat marketing v knihovně.

POLGER, Mark Aaron. Library marketing basics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2019. ISBN 978-144-2239-623.

Books beyond bars: The transformative potential of prison libraries

Jak vypadá knihovna za mřížemi? Publikace přináší praktické rady, osvědčené postupy a poznatky z vězeňských knihoven z celého světa. Pozornost je věnována právu na vzdělávání, významu vězeňských knihoven, úloze vězeňského knihovníka, bezpečnostním opatřením a zaměření knihovního fondu v takto specializovaných knihovnách. Vězeňská knihovna je prezentována jako informační, vzdělávací, kulturní a rekreační místo, které hraje důležitou úlohu v osobním rozvoji vězňů.

KROLAK, Lisa. Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries [online]. Hamburg: Unesco Institute for Lifelong Learning, 2019 [cit. 2019-12-09]. ISBN 978-92-820-1231-4. Dostupné z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369835?posInSet=3&queryId=N-EXPLORE-ca0164be-6bd0-42db-bba4-46a1f97fac17

The digital archives handbook : a guide to creation, management and preservation

Praktická příručka, která poskytuje návody k vytváření a správě digitálních archivů. První část se zaměřuje na akvizici, zpracování, uspořádání, ochranu, uchovávání, kurátorství a duševní vlastnictví archivovaného materiálu. Druhá část je zaměřena na jednotlivé digitální sbírky a jejich specifika.

PURCELL, Aaron D. The digital archives handbook: a guide to creation, management, and preservation. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2019. ISBN 978-153-8122-389.

Komu se dá věřit?: jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly rozeštvat

Jakým způsobem naší důvěru formulují nové technologie? Autorka publikace si všímá fenoménu, který přináší dnešní doba. Na jedné straně lidé ztrácejí důvěru v autority, banky a média, na straně druhé pronajímají své domovy neznámým osobám, nasedají do cizích aut či poskytují spolujízdu, a to pouze na základě on-line hodnocení. Je třeba si položit otázku: kam až se posouvají hranice lidské důvěřivosti?

BOTSMAN, Rachel. Komu se dá věřit?: jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly rozeštvat. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-599-3.

Yoga and Meditation at the Library: A Practical Guide for Librarians (Practical Guides for Librarians Book

Autorka příručky, kterou je profesionální lektorka jógy a ředitelka knihovny, se dělí o mnoholeté zkušenosti  s vedením jógových a meditačních  programů v knihovnách, které v současné době nabývají  na aktuálnosti. Poskytuje konkrétní návody na pořádání cvičení jógy pro uživatele knihoven všech věkových kategorií.

CARSON, Jenn. Yoga and meditation at the library: a practical guide for librarians. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2019. ISBN 978-153-8116-876.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.