Konference Knihovny současnosti 2019

Bc. Klára MAŠKOVÁ, NLK

Letošní 27. ročník konference Knihovny současnosti 2019 probíhal v Olomouci od 10. do 12. září pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

První den byl tradičně věnován slavnostnímu uvítání, předávání medailí Z. V. Tobolky, přednášce sponzorů a zahraničním hostům. Druhý den konference byl rozdělen na bloky: Infobox, Knihovny a regionální historie, Klíčové projekty českého knihovnictvíKnihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti. Téma závěrečného dne Milníky a pilíře bylo rozděleno na dva bloky: Minulost knihoven a co s ní dnes? a Knihovny jako součást společnosti. A co s ní a co s nimi?

Sborník příspěvků z letošní konference Knihovny současnosti je ke stažení na adrese: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf.

Národní lékařská knihovna byla na konferenci zastoupena dvěma příspěvky: „Tvorba jmenných autorit v době RDA a GDPR(Bc. Michal Záviška, Mgr. David Piňos, Mgr. Lenka Maixnerová, PhDr. Veronika Löblová, PhDr. Lucie Friedlaenderová, Ph.D.) a „Technologické řešení a pracovní postupy při vytváření portálu MedLike (Mgr. Lenka Maixnerová, Mgr. Filip Kříž, Bc. Klára Mašková, PhDr. Eva Valdmanová, PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.).

Přednáška Lenky Maixnerové FOTO: NLK

Prezentace Lenky Maixnerové názorně demonstrovala, jak je jednoduché se v prostředí internetu vydávat za odborníka a nabízet nejen mylné informace, ale také prodávat neúčinné léky. Součástí prezentace byly fotografie tvůrců portálů MedLike. Přestože šlo opravdu o skutečné zaměstnance Národní lékařské knihovny, kteří se na tvorbě portálu MedLiku podílí, jejich jména a pozice byly smyšlené. Některým posluchačům tato skutečnost došla v okamžiku, kdy se v prezentaci objevila fotografie samotné přednášející pod jménem Madlenka Míšeňská, Adult Enterprise Resource Planning Manager. Ostatním byla tato skutečnost sdělena na konci prezentace s poučením, že je potřeba na informace na internetu pohlížet kriticky, hlavně v případech, kdy jde o informace týkající se zdraví.

Z prezentace FOTO: NLK

Portálem MedLike se Národní lékařská knihovna snaží na tuto skutečnost upozornit. Obsahuje důvěryhodné zdroje o zdraví a nemocech, které byly vybrány v souladu s metodikou hodnocení kvality zdrojů.


Citace

MAŠKOVÁ, Klára. Konference Knihovny současnosti 2019. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/konference-knihovny-soucasnosti-2019/. ISSN 1804-2031.