Editorial

Vážení čtenáři časopisu Lékařská knihovna,

připravili jsme pro Vás první dvojčíslo letošního roku, jež se skládá z odborných článků, aktualit, zpráv a pozvánek na konference a semináře, které jsou plánovány na druhé pololetí.

Příspěvky nás zavedou do historie i současnosti a nevyhnou se ani nemoci Covid-19, která nám vstoupila do života v březnu letošního roku.

V aktualitách je příspěvek o udělení nejvyššího ocenění České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Ceny J. E. Purkyně – doc. MUDr. Jarmile Drábkové, CSc., za její celoživotní přínos oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. Jménem redakce jí gratulujeme a děkujeme za dlouholetou spolupráci s naší knihovnou.

Těšíme se, že se s Vámi v září setkáme na některé z akcí, které nás čekají.  Některé jsou plánovány už nyní virtuálně, některé jsou připraveny pro naše osobní setkání. Vyzkoušeli jsme si v průběhu jara virtuální setkávání, ale budeme rádi, když se s vámi zase někde potkáme, usmějeme se na sebe a probereme, co máme na srdci.

Přejeme Vám příjemné léto, ať už je strávíte v Čechách nebo v zahraničí. Odpočiňte si, užijte si sluníčka, vody, lesů, zasportujte si a pobavte se. Mějte se hezky a užívejte si léta.

Redakce


Citace

RED. Editorial. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/editorial/. ISSN 1804-2031.