Květinový květen

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Již po čtyřiadvacaté se ve středu 13. května 2020 mělo vydat do ulic měst a vesnic v celé České republice na tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách, aby nabídli ke koupi za minimálních dvacet korun kvítek měsíčku lékařského, tentokrát se zelenou stužkou. Koronavirová pandemie však vše změnila a donutila Ligu proti rakovině (LPR) posunout svou tradiční sbírku až na 30. září 2020.

Letos v květnu se proto LPR rozhodla jako předvoj tradičního Českého dne proti rakovině uspořádat alespoň online veřejnou sbírku Květinový květen. Během května se vybralo za DMS e-kytičky kolem 440 000,- korun.

Hlavním tématem letošního roku jsou nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Ve výskytu karcinomu ledvin je Česká republika na první příčce ze všech sledovaných zemí; Češi  jí onemocní dvakrát častěji než je průměr v zemích Evropské unie. Tuto diagnózu si ročně vyslechne kolem tří tisíc Čechů a třetina z nich nemoci podlehne. Nádory močového měchýře, k jejichž rizikovým faktorům patří kouření, postihne ročně 2000 našich občanů a kolem osmi set jich zemře.

Český den proti rakovině je jednou z hlavních akcí Ligy proti rakovině, která slaví letos 30. výročí svého vzniku. V roce 1990 inicioval její založení profesor MUDr. Zdeněk Dienstbier spolu s MUDr. Evou Sirackou.

Cílem LPR vždy bylo a je působit výchovně, sloužit veřejnosti a pomáhat nemocným. Od svého vzniku Liga sleduje tři cíle vyjádřené trojlístkem svého loga:

  • věnuje se nádorové prevenci a výchově ke zdravému způsobu života
  • snaží se zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů
  • podporuje grantovým způsobem onkologický výzkum a přispívá na modernizaci nebo kompletizaci onkologických center

Národní lékařská knihovna zprovoznila v dubnu 2018 webový portál MedLike na podporu zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. I tam naleznete informační zdroje věnované rakovině ledvin.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Květinový květen. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 07.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/kvetinovy-kveten/. ISSN 1804-2031.