Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2019

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) v souladu se Zřizovací listinou provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

V souvislé řadě od roku 1992 knihovna organizuje sběr a shromažďování statistických dat. Jejich výstupem jsou statistické přehledy vydávané pod názvem „Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky“.

Sběr statistických dat o činnostech zdravotnických knihoven patří ke každoročním dobrovolným úkonům, do nichž se vyplněním statistického výkazu o činnosti  zapojují zdravotnické knihovny, které jsou podchyceny v Adresáři knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení.

Do sběru dat za rok 2019 zasáhla koronavirová krize, která se však projevila pouze prodloužením času samotného sběru. Data za letošní rok však budou touto krizí, tedy uzavřením knihoven a omezením jejich provozu, ovlivněna masivně.

V roce 2019 byl rozšířen počet sledovaných statistických ukazatelů z původních dvaceti dvou na 24. Nově byly zařazeny 2 parametry, které sledují statistiku e-knih. Jedná se o parametry Book report 1 (BR1) a Book report 2 (BR2).  Ukazatel BR1 zaznamenává celkový počet úspěšných žádostí (výpůjček) celých elektronických knih a ukazatel BR2 celkový počet úspěšných žádostí (výpůjček) jednotlivých sekcí (kapitol) knih.

Údaje za loňský rok poskytlo 113 lékařských a zdravotnických knihoven, o dvě méně než v roce 2018.

Počet knihovních jednotek se oproti roku 2018 zvýšil o 18 500 svazků. Knihovny utratily v minulém roce za nákup dokumentů a zdrojů 68 080 609 Kč, o 5 miliónů méně než v roce 2018.

Počet uživatelů se oproti roku 2018, kdy došlo k jednoprocentnímu nárůstu, opět snížil o 3 % na celkových 56 991. V loňském roce si uživatelé vypůjčili o zhruba 8 tisíc dokumentů méně.

Nadále se snižuje počet odebíraných tištěných časopisů, za rok 2019 to bylo o 78 titulů.

V roce 2019 se zvýšil počet vypracovaných rešerší o téměř dva tisíce. Uživatelé ve vyšší míře využili také meziknihovní výpůjční službu a vyžádali si touto cestou o zhruba 1500 dokumentů více než v předešlém roce.

Oproti roku 2018 se zvýšil počet elektronických databází, do nichž mají knihovny pro své uživatele zajištěn přístup. Zvýšil se i počet zobrazených a stažených digitálních dokumentů, a to o 30 000. Za loňský rok se nám poprvé podařilo zaznamenat výpůjčky e-knih (Bookport, Ebsco a Thieme). Bylo staženo 7632 celých knih (BR1) a 35181 kapitol (BR2). Tuto službu však zatím poskytuje jen marginální počet knihoven.

Počty hodin vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele a knihovníky vykazují za rok 2019 tříprocentní snížení. Zvýšil se však počet účastníků těchto akcí.

Problémem statistik je, že bývají zkreslovány a vyhodnocovány sledováním určitého cíle, potřebou účelové interpretace. Jednoznačně však statistiky umožňují zajímavá porovnání s jinými statistikami, nebo i se sebou samými v průběhu času. Pomáhají zjišťovat uživatelské potřeby, analyzují trendy a tím umožňují, kromě jiných šetřících průzkumů, cennou zpětnou vazbu. Jistěže mají i nevýhody, přičemž tou největší je časová náročnost a do jisté míry také nepřesnost a zkreslování. Často také dochází k porovnávání neporovnatelného.

Závěrem bychom chtěli poděkovat kolegyním a kolegům ze zdravotnických knihoven za kolegialitu, kterou každoročně projevují zasláním vyplněných formulářů.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2019. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/statisticka-data-knihoven-a-informacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-ceske-republiky-za-rok-2019/. ISSN 1804-2031.